• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

Jarní pouť 16. března 2013

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ARCIDĚKANSTVÍ NEPOMUK srdečně zve K UCTĚNÍ VÝROČÍ MUČEDNICKÉ SMRTI (620.) A K VÝROČÍ SVATOŘEČENÍ (284.) KNĚZE A HLAVNÍHO PATRONA ČECH SV. JANA NEPOMUCKÉHO (+ 20.03.1393) Sobota 16.03.2013 – NEPOMUK Program: 10.00 – litaniová pobožnost v arciděkanském kostele sv. Jakuba St. – průvod se sochou sv. Jana N. – položení kytic u desky v průčelí poutního kostela sv. Jana N.…

Pokračovat ve čtení …

Přednáška: Z historie 50. let v Nepomuku

Matice Svatého Jana Nepomuckého zve zájemce k účasti na přednášce Z historie 50. let v Nepomuku na téma perzekuce českobudějovického biskupa prof. ThDr. Josefa Hloucha a zvláště nepomuckého administrátora P. Václava Říhy. přednášející: Mgr. František Kolouch, církevní historik 24. 11. 2012 od 17.00 hodin v sále hotelu U Zeleného stromu Po přednášce trvající cca 45 minut bude následovat diskuze s účastníky.

Pokračovat ve čtení …

Svatojánské oslavy, Navalis 2012 s 5. plavbou Nepomukem

Letošní svatojánské oslavy začínají již týden před tradiční nepomuckou poutí v sobotu 12. května přivezením svatojánského světla od kolébky sv. Jana z Nepomuckého do Čepic u Sušice, kde v 19.00 hodin vyjde procesí z tábořiště ke kapli, před níž bude v 19.30 hodin sloužena mše svatá. Ve 20.30 hodin dojde na čepickém mostě přes Otavu k slavnostnímu odhalení skleněné…

Pokračovat ve čtení …

Slavnostní odhalení sochy sv. Jana Nepomuckého na mostě v Čepicích

Program: sobota 12. května 2012 Čepice 18:00 Dechová kapela Solovačka hraje k poslechu na návsi v Čepicích 18:50 Příjezd Svatojánského světla od kolébky sv. Jana z Nepomuku 19:00 Slavnostní zahájení procesí z vodáckého tábořiště v Čepicích 19:30 Mše svatá před kaplí sv.Antonína v Čepicích za přítomnosti mons. Jiřího Paďoura OFMCap, biskupa českobudějovického 20:30 Odhalení a požehnání skleněné sochy sv. Jana…

Pokračovat ve čtení …

POZVÁNKA na řádnou VALNOU HROMADU 10.02.2012

MATICE SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO, která se bude konat v pátek, dne 10. února 2012 v přízemí Arciděkanství v Nepomuku na Přesanickém náměstí 1 od 17:30 hod. Jedná se o nevolební valnou hromadu. Výbor Matice připravil následující program : 1. Zahájení a úvodní slovo předsedy MSJN 2. Navržení a schválení tří členů návrhové komise 3. Zpráva o činnosti výboru…

Pokračovat ve čtení …

Pozvánka na čtvrtou plavbu Nepomukem

Matice svatého Jana Nepomuckého spolu s panem Zdeňkem Bergmanem, majitelem První všeobecné člunovací společnosti a převozníkem pražským s chvályhodnou podporou města Nepomuk, opět po roce uspořádá již čtvrtou plavbu lodí Nepomuk pro občanstvo města Nepomuka. Plavba salonní rychlolodí, nesoucí jméno slavného rodáka našeho města, která jest ozdobou a korunou flotily, uskuteční se v pátek devátého září…

Pokračovat ve čtení …

  • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého