• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

Pozvánka na čtvrtou plavbu Nepomukem

Matice svatého Jana Nepomuckého spolu s panem Zdeňkem Bergmanem, majitelem První všeobecné člunovací společnosti a převozníkem pražským s chvályhodnou podporou města Nepomuk, opět po roce uspořádá již čtvrtou plavbu lodí Nepomuk pro občanstvo města Nepomuka. Plavba salonní rychlolodí, nesoucí jméno slavného rodáka našeho města, která jest ozdobou a korunou flotily, uskuteční se v pátek devátého září s naloděním o hodině třetí odpolední v přístavu štěchovickém, odkud Nepomuk bezpečně popluje klikatícím se údolím proti proudu řeky Vltavy ku Svatojánským proudům, kde nastane krátké vylodění s výstupem pěším k soše svatého Jana Nepomuckého na skále poblíž hráze přehrady Slapské. Dále popluje se po proudu zpět až do samotného středu slovutné Prahy, kamť rychloloď dorazí do svého přístaviště při mostu Karlovo v pozdější dobu večerní. Jest nutno opět připomenouti, že plavidlo toto má komfortní úpravu salonní a podávati na něm budou se vskutku vybrané delikatesy, jež uspokojí nejednoho gurmána. Loď jest vybavena unikátním Dieselovým motorem zapalovaným doutnáky, jenž jí umožňuje vltavskou hladinu brázditi kromobyčejně rychle.

Salónní rychloloď Nepomuk
Salónní rychloloď Nepomuk

Odjezd dvou autobusů 9.9.2011 je plánován z náměstí Augustina Němejce v Nepomuku ve 13.00 hodin, následně lze nastoupit ve 13.10 hodin u nádraží ve Dvorci. Nalodění ve štěchovickém přístavu je plánováno v 15.00 hodin, vylodění v kotvišti u Platnéřské ulice v Praze je očekáváno po 22.00 hodině, s následným návratem domů z parkoviště autobusů na levém předmostí Čechova mostu v Praze (pěší přemístění cca 1 km) s předpokládaným příjezdem do Nepomuka okolo půlnoci.
Cena pro každého účastníka akce je stanovena na 600 Kč.

Zájemci o účast mohou koupit vstupenky v Kulturním a informačním centru města, nám. A. Němejce 126. Každý zájemce o účast bude závazně zapsán do seznamu účastníků plavby teprve po uhrazení výše uvedené částky. Z důvodu kapacity lodi lze uspokojit maximálně 80 zájemců a zbývá již jen několik posledních míst.

Pavel Jiran

Komentáře jsou vypnuty.

  • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého