• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

Matice Svatého Jana Nepomuckého

Vážení přátelé Nepomucka a ctitelé našeho slavného rodáka, sv. Jana Nepomuckého!

Dne 12. září 2008 na svátek Jména Panny Marie se sešla skupina lidí, aby založila Matici sv. Jana Nepomuckého (MSJN). Jedná se o spolek, který chce mít až „mateřský“ vztah k tomuto světci, patronu české země a zároveň chce usilovat o zachování a šíření úcty k němu. Zároveň chce přispět ke zvyšování významu jeho rodiště jako poutního místa. MSJN je zaregistrována dle Občanského zákoníku jako zapsaný spolek ve spolkovém rejstříku na KS Plzeň.

Prostřednictvím svých členů se Matice ve spolupráci s duchovní správou Nepomuka podílí na všech akcích, které souvisejí s naším světcem. Matice vybudovala Malé muzeum pod věžemi poutního kostela a podílela se i na obnově Svatojánského muzea na nepomuckém arciděkanství. Dále se počítá s pořádáním sympozií, kolokvií a dalších forem setkávání v Nepomuku, které budou věnovány našemu největšímu rodáku. Matice chce také pomáhat všem poutníkům, kteří se přicházejí pomodlit ke kolébce sv.Jana – od vydání publikace o sv.Janu, přes průvodcovskou službu v nepomuckých kostelech, zajištění důstojných upomínkových předmětů až po pomoc při zajišťování stravovacích a ubytovacích služeb.

V zahraničí chce Matice propagovat odkaz sv. Jana formou výstav a účastí svých členů na svatojanských poutích a slavnostech, které se konají v mnoha zemích. Svatý Jan je nejčastěji k vidění na mostech. Most je stavba, která pojí dva břehy, a sv.Jan je  tedy jakýsi symbol spojování, jak v r.1993 na nepomucké pouti krásně vyjádřil kardinál Meisner ve své promluvě. Matice by chtěla tuto ideu uvést do praxe setkáváním s lidmi z jiných krajů i zemí a vytvářením nových společenství.

Všechny uvedené cíle jsou náročné jak na čas, tak i na peníze. Matice bude proto využívat nejen pří- spěvky a dary svých členů, ale bude usilovat i o státní a evropské dotace, aby mohla své záměry uskutečňovat. A v neposlední řadě bude prosit sv.Jana o přímluvu u Boha za zdar společného díla.

Hlavním zdrojem všech aktivit budou ale především její členové, spolupracovníci a příznivci. Zakládající členové se proto obracejí na všechny, které tento projekt oslovil a kteří mají chuť pomoci jej uskutečňovat, aby se stali členy Matice Sv. Jana Nepomuckého. Členem se může stát každý a každá, pokud dovršil(a) věk 18 let, stejně jako i právnické osoby. Jediným požadavkem je to, aby respektoval(a) stanovy a činnost Matice tak, jak zde byla popsána (více na www.msjn.cz). Roční členský příspěvek činí 400,- Kč pro výdělečně činné lidi a 200,- Kč pro ostatní, splatný v hotovosti v sídle MSJN, nebo převodem na účet č. 0743780319/0800 u České spořitelny (do zprávy pro příjemce napište prosím svoje jméno).

Přihlásit se můžete písemně zasláním zde připojené přihlášky na adresu sídla Matice :

Arciděkanství Nepomuk, Přesanické náměstí 1, 335 01 Nepomuk, nebo na e-mail : jiri.spirik@centrum.cz

Věříme, že Matice sv.Jana Nepomuckého bude i díky Vám důstojně reprezentovat město, kraj i zemi svatého Jana a pomůže k duchovní, duševní i fyzické obnově jeho rodného města a vlasti.

Václav Česák, předseda      Ing. Pavel Jiran, místopředseda        P. Jiří Špiřík, protektor

MSJN z.s., zapsaná ve spolkovém rejstříku KS Plzeň, spis. značka L 5246, IČO 26572907

Komentáře jsou vypnuty.

  • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého