• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

Nepomuk, město pod hvězdami

Tato galerie obsahuje 8 fotografií .

Ve čtvrtek 1. února byla místostarostou Pavlem Motejzíkem uvedena do života nová brožura „Nepomuk, město pod hvězdami“. Ve čtyřech jazycích nabízí v kostce prezentaci svatojánského kultu, míst v Nepomuku a blízkém okolí, spojených s naším nejslavnějším rodákem, ale nezapomíná ani na další významná místa v ČR či ve světě. Obsahuje krásné fotografie, zajímavosti a další doprovodné materiály. Je…

Pokračovat ve čtení …

Svatojánská pouť v Tetíně

Dne 20. května 2023 se zástupci Matice sv. Jana Nepomuckého zúčastnili Svatojánské pouti Na Tětíně. Po mši svaté následovala přednáška, kde předseda Václav Česák představil náš spolek a akce k významnému výročí 630. let od umučení sv. Jana Nepomuckého. Místopředseda Ing. Pavel Jiran představil partnerská města a svatojánské spolky v Evropě, Jižní a Severní Americe. Na závěr přednášky přednesl spisovatel…

Pokračovat ve čtení …

  • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého