• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

Svatojánské muzeum Nepomuk

Slavnostní otevření Svatojánského muzea v Nepomuku 21.03.2015

Díky získání dotace z fondu Evropské unie – ROP 2007-2013 se započal projekt s názvem „Znovuobnovení Svatojánského muzea v Nepomuku – revitalizace a kulturní využití objektu arciděkanství“.

Tento projekt byl financován Evropskou unií. Na akci se podílely tyto subjekty: Římskokatolická farnost – arciděkanství Nepomuk, Biskupství českobudějovické, město Nepomuk, Matice sv. Jana z Nepomuckého, MAS sv. Jana z Nepomuku. Roku 2015 se projekt konečně dočká naplnění díky slavnostnímu znovuotevření obnoveného Svatojánského muzea v Nepomuku v přízemních prostorách arciděkanství, kde byla nainstalována nová expozice svatojánských památek.
Slavnostní otevření proběhlo v sobotu 21. 3. 2015.

Bohatý program:

15:00 – Mše svatá v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého
16:00 – Slavnostní přivítání kard. Dominika Duky, OP na prahu poutního kostela sv. Jana Nepomuckého, slavnostní projevy
16:30 – Litanie k sv. Janu Nepomuckému
16:45 – Průvod do Svatojánského muzea
17:00 – Slavnostní otevření a požehnání nových prostor muzea
17:30 – Otevření muzea pro veřejnost
19:00 – Koncert duchovní hudby v kostele sv. Jakuba
22:00 – Uzavření muzea

Pro veřejnost je muzeum otevřeno od dubna 2015 od úterý do pátku 9-16 hod., v sobotu 9-17 hod., v neděli 11-17 hod.

V muzeu se na Vaši návštěvu bude těšit Štěpánka Kodýdková.

www.sjmn.cz

Komentáře jsou vypnuty.

  • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého