• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

Malé muzeum pod věžemi kostela sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku

V obnovených podvěžních prostorách poutního kostela sv. Jana Nepomuckého stojícího přímo na místě narození světce Jana Nepomuckého, přístupných přímo z ulice, je otevřeno malé muzeum s tematikou zaměřenou především na fenomén sv. Jana Nepomuckého. Muzeum slouží především při svatojánských slavnostech a dalších akcích cestovního ruchu pořádaných v centru Nepomuku, kdy kromě vlastní muzejní expozice, vzhledem k výhodnému umístění na exponovaném místě, je možné i poskytování turistických informací. Je zde vytvořena, na 14 panelech, malá muzejní expozice o fenoménu SJN, kde se každý návštěvník nebo obyvatel města může ke sv. Janu Nepomuckému „přiblížit“ právě z úhlu odpovídajícímu jeho naturelu a duchovnímu založení – jednak se může zaměřit na historické informace a zajímavosti, může si do malého muzea odskočit jen tak z ulice bez vstupného a průvodce a bez velkého plánování muzejní návštěvy, jednak si může prohlídku malého muzea spojit s návštěvou a prohlídkou kostela.

Fotografie ze slavnostního otevření

Foto © 2011 Jiří Beroušek

Komentáře jsou vypnuty.

  • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého