• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

Zpodobnění svatého Jana Nepomuckého

Sv. Jan Nepomucký bývá zobrazován v kanovnickém rouchu s kvadrátkem na hlavě. V jedné ruce drží kříž s Kristem, ve druhé palmový list jako symbol mučednictví a vítězství. Jeho svatost je navíc zdůrazněna pěti hvězdami kolem hlavy. Připomínají legendu, podle níž ozářilo pět hvězd místo, kde bylo v řece nalezeno Janovo tělo. Pět hvězd navíc symbolizuje pět ran Kristových, pět písmen slova TACUI – mlčel jsem, a pět Janových ctností – zbožnost, pokoru, mlčenlivost, píli a dobročinnost. Dalším atributem je jazyk, který měl být v 18. stol. nalezen neporušený v Janově lebce.

Sv. Jan Nepomucký se stal typickým barokním světcem, velmi často tesaným z kamene nebo vyřezávaným ze dřeva. Nejslavnější socha sv. Jana z konce 17. stol. stojí na pražském Karlově mostě. Byl také častým námětem svatých obrázků a sošek, které si lidé kupovali na poutích jako památku a k ochraně svých domovů. V Nepomuku, rodišti sv. Jan Nepomuckého se dodnes konají poutě a procesí na jeho svátek a u příležitosti výročí mučednické smrti. Janovu památku přicházejí uctít stovky návštěvníků včetně významných osobností veřejného i církevního života. Odkazu sv. Jana Nepomuckého je věnována také část expozice v nepomuckém Městském muzeu, kde můžete kromě jiného shlédnout i skleněnou sochu od Vladěny Tesařové, autorky skleněného oltáře v Dobré Vodě u Hartmanic.
V samotném Nepomuku najdeme hned několik památek připomínajících život tohoto významného rodáka. Kromě již zmíněného barokního chrámu sv. Jana Nepomuckého od K. I. Dienzenhofera, zde najdeme kapli sv. Jana na hrázi Špitálského rybníka z r. 1879. Na náměstí A. Němejce a nad studánkou u Knárovky stojí dvě kamenné sochy. Řada památek hlásících se k Janovu odkazu je rozseta po celém Nepomucku.

Vydejte se po jejich stopách a objevte fenomén sv. Jana ve zdejší krajině…

Autor článku: Muzeum Nepomuk

Komentáře jsou vypnuty.

  • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého