• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

Svatojánské oslavy, Navalis 2012 s 5. plavbou Nepomukem

Letošní svatojánské oslavy začínají již týden před tradiční nepomuckou poutí v sobotu 12. května přivezením svatojánského světla od kolébky sv. Jana z Nepomuckého do Čepic u Sušice, kde v 19.00 hodin vyjde procesí z tábořiště ke kapli, před níž bude v 19.30 hodin sloužena mše svatá. Ve 20.30 hodin dojde na čepickém mostě přes Otavu k slavnostnímu odhalení skleněné sochy sv. Jana Nepomuckého autorky Vladěny Tesařové. Slavnostní večer bude zakončen ve 21.00 hodin vyplutím vodáků se svatojánským světlem ku Praze.
V úterý 15. května se uskuteční od 18.00 hodin slavnostní mše svatá v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava v Praze, po kterém v 19.00 hodin vyjde svatojánské procesí z Hradčan na Karlův most. Na Vltavě proběhne od 20.00 hodin regata dračích lodí o „Pohár sv. Jana Nepomuckého“, před kostelem sv. Františka z Asisi bude od 20.15 hodin sloužena bohoslužba. Sváteční úterní večer vyvrcholí od 21.00 hodin barokním vodním koncertem na Vltavě u Karlova mostu, zakončený ohňostrojem.
Ve středu 16. května v 10.00 hodin vypluje od Karlova mostu salónní rychloloď Nepomuk k poutní plavbě ke svatojánským proudům s účastí nepomuckých občanů.
V sobotu 19. května už v Nepomuku se nejprve uskuteční přednáška prof. Víta Vlnase o sv. Janu Nepomuckém, organizovaná Společností přátel starého Nepomuka od 15.00 hodin v sále hotelu U Zeleného stromu. Následovat bude od 17.00 hodin svatojánský koncert v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého. V 18.00 hodin se na věžích tohoto kostela, dá-li Pán Bůh, poprvé rozezní čtyři nové zvony společně v kompletní pětici a následovat bude mše svatá.
O nedělní nepomucké pouti 20. května v 11.00 hodin pozve pětice zvonů všechny poutníky k slavnostní mši svaté, celebrované českobudějovickým biskupem Jiřím Paďourem.

Matice sv. Jana Nepomuckého zve zájemce k účasti na vyjmenovaných akcích. Společně s městem Nepomuk a převozníkem pražským, panem Zdeňkem Bergmanem, připravujeme pro nepomucké zájemce autobusový zájezd do Prahy na svatojánské Navalis v úterý 15. května 2012 s odjezdem z Nepomuka v 15.00 hodin, s přespáním v Praze do středy 16. května a účastí na poutní plavbě salónní rychlolodí Nepomuk k svatojánským proudům a zpět do Prahy s plánovaným návratem do Nepomuka ve večerních hodinách. Tato plavba, v pořadí již pátá, připadne letos namísto obvyklého termínu v září na svátek sv. Jana Nepomuckého. Cena pro každého účastníka akce je stanovena na 800 Kč vč. ubytování. Zájemci se mohou závazně přihlásit nejdéle do 16. dubna 2012 v Kulturním a informačním centru města, nám. A. Němejce 126, aby mohla být zorganizována doprava a ubytování odpovídající počtu přihlášených osob.

PDF Program-oslav-SJN-2012 (PDF 148 kB)

Pavel Jiran

Komentáře jsou vypnuty.

  • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého