• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

Svatojánský kult

Janovy ostatky jsou od r. 1396 uloženy ve svatovítské katedrále v Praze. Jeho hrob i rodiště se staly cílem mnoha poutníků a již kolem r. 1600 byl pokládán za jednoho z patronů české země. Pro své povahové vlastnosti a mučednickou smrt se sv. Jan stal patronem právníků, lodníků, vorařů a mlynářů, symbolem mlčenlivosti, odvahy a spolehlivosti a strážcem mostů a tajemství. Lidé uctívali sv. Jana i jako ochránce před povodněmi. S tím souvisela pověra, že do dne jeho svátku se nikdo nemá koupat venku, protože by mohl snadno onemocnět.
Ačkoli se o Janovi jako mučedníkovi mluvilo hned po jeho smrti, byl papežem Inocencem XIII. prohlášen za blahoslaveného až v r. 1721. Ovšem teprve 19. března 1729 papež Benedikt XIII. prohlásil Jana Nepomuckého za svatého.

Již po jeho smrti se začaly rodit legendy…

Autor článku: Muzeum Nepomuk

Komentáře jsou vypnuty.

  • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého