• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

Bibliografie

Knihy na téma Svatý Jan Nepomucký:

1/ BAROCH Karel: Dějiny Nepomucka, díl IV. – Plzeň, Nava, MěÚ v Nepomuku, 1992. – 140 s.

2/ BERNDORF Alexandr: Nepomuk I., II., Zelená Hora: cesta k zámku a jeho popis, 1926. – 27 s.

3/ BUDINSKÝ Libor: Popravy slavných – 1. vyd. – Praha: Knižní klub, Euromedia Group, 2002. – 207 s.

4/ ŠOTOLA Jiří: Svatý na mostě – 1. vyd. – Praha: Čs. spis., 1978. – 560 s.

5/ VLČEK Emanuel: Jan z Pomuku: (Sv. Jan Nepomucký). Jeho život, umučení a slavné působení ve světle současné historie a antropologie. – 1. vyd. – Praha: Vesmír, 1993. – 69 s.

6/ VLNAS Vít: Jan Nepomucký, česká legenda – 1. vyd. – Praha: Ml. fronta, 1993 – edice Kolumbus svazek 128 – 282 s.

7/ Sv. Jan Nepomucký v lidové úctě (Výstava k 600. výročí smrti) – Muzeum Šumavy v Sušici a Kašperských Horách, 1993. – 43 s.

Autor článku: Městská knihovna Nepomuk

Komentáře jsou vypnuty.

  • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého