Wasserprozession Plattling 5.8.2017 – fotogalerie

Tato galerie obsahuje 15 fotografií .

Letošní akce „Wasserprozession“  (vodní procesí)  v Plattlingu v sobotu 5.8.2017 se zúčastnil za MSJN  Pavel Jiran, Radovan Sochor a protektor matice P. Jiří Špiřík. Počasí bylo příznivé, což přispělo ke zdárnému průběhu především večerního programu, kdy přišlo jako obvykle několik tisíc diváků.  Atmosféru vodního procesí přiblíží snad následující fotogalerie.      

Pokračovat ve čtení …

Wasserprozession v Plattlingu – pozvánka

Již od r. 1864 existuje a funguje v bavorském městě Plattling spolek sv. Jana Nepomuckého – St. Johann Nepomuk Verein. Od r. 1990 se tento spolek účastní některých Nepomuckých poutí a svatojánských oslav v Nepomuku. Po založení Matice sv. Jana Nepomuckého se spolek stal neoficiálním partnerem naší matice. V Plattlingu tento spolek vybudoval a provozuje muzeum sv. Jana Nepomuckého. Každé 3 roky organizuje v Plattlingu svatojánské oslavy, tzv. Heimatfest s vodním procesím „Wasserprozession“ na řece Isar. Také letos o víkendu ve dnech 5.-6.8.2017 jsou zde tyto oslavy s následujícím programem:

Sobota 5.8.2017

16:00 – zahradní slavnost na „zahradě Nepomuk“ Bruckenstadl

od 18:00 – přijetí čestných hostů

18:00 – slavnostní koncert dechové kapely „Plattlinger Jugendblaskapelle“

cca 20:00 – slavnostní vyzdvižení sochy sv. Jana Nepomuckého z kaple na loď na řeku Isar

cca 20:30 – odjezd lodě a vorů na výchozí místo vodního procesí

Průběh vodního procesí: vodní procesí začíná po setmění plujícími světly za podpory sboru hasičů Plattling a spolku potápěčů. Proběhne osvětlené stříkání vody přes řeku Isar. Následuje modlitba na počest sv. Jana Nepomuckého, ochránce lodí, raftů, mlýnů a vodních děl. Vodní procesí bude zakončeno ohňostrojem nad řekou Isar.

Neděle 6.8.2017

10:00 – pontifikátní mše svatá v městském farním kostele sv. Magdaleny celebrovaná prelátem P. Martinem Felhoferem a městským děkanem P. Josefem K. Geismarem

11:15 – odchod do prostoru venkovní slavnosti „zahrada Nepomuk“ Bruckstadl za účasti místních spolků a organizací

12:00 – slavnost se společným programem a obědem

14:00 – jízdy na lodi ISAR 2 – zdarma

do 22:00 – pokračování slavnosti na „zahradě Nepomuk“ Bruckenstadl

Slovo patrona slavnosti – pana starosty města Ericha Schmida

Spolek sv. Jana Nepomuckého patří k nejstarším spolkům našeho města. V tomto roce pořádá opět slavnost Heimatfest s tradičním vodním procesím. Toto vodní procesí má dlouhou tradici v Plattlingu a patří k prominentním akcím našeho města, protože je jedinečné. Jak je tento spolek aktivní ukazují nejen slavnosti, ale i to, že spolek postavil a provozuje vlastní muzeum. Proto bych chtěl spolku zvláště jeho představitelům jménem města poděkovat za péči o tuto tradici a za převzetí organizace vodního procesí. Být patronem této slavnosti je pro mě ctí a radostí. Společně prožít vodní procesí a slavnost je silným zážitkem. Proto vás všechny srdečně zvu. Přeji oslavě s vodním procesím ke cti sv. Jana Nepomuckého dobrý průběh.

Erich Schmid, první starosta města Plattling

Oficiální pozvánka:  NewDoc 2017-07-13 (1)

 

 

Pouť do SÃO JOÃO NEPOMUCENO v Brazílii

Zástupci města Nepomuk v čele se starostou Jiřím Švecem a Paterem Jiřím Špiříkem podnikli úspěšnou misi do Brazilského města São João Nepomuceno, kde se v osmičlenné skupině mj. zúčastnili 16. května společných oslav svátku našeho rodáka svatého Jana Nepomuckého. Při velice přátelském a srdečném setkání bylo definitivně stvrzeno partnerství mezi oběma bez mála deset tisíc kilometrů přímou čarou vzdálenými městy, které vzniklo právě z popudu brazilského města.

Nutno přiznat, že po celou dobu našeho pobytu v Brazílii bylo druhou stranou vše dokonale organizačně připraveno se vstřícnou pomocí generálního konzulátu ČR v Sao Paulo s částečnou podporou našeho Ministerstva zahraničí, za což si zaslouží velké poděkování především generální konzulka Pavla Havrlíková, která připravila zajímavé pracovní setkání naší skupiny se zástupci brazilského státu Mínas Gerais v jeho hlavním městě Belo Horizonte, při kterém došlo k výměně vzájemně užitečných informací. Stejně tak si zaslouží poděkování Luis Quadalupe, honorární konzul v Mínas Gerais, který se postaral o organizaci úvodní turistické části našeho pobytu, nejprve v Rio de Janeiro, a následně v Belo Horizonte a Ouro Preto.

Vrcholem našeho putování byl cíl naší mise, město São João Nepomuceno. Tam jsme byli opatrováni především Luisem Pontésem, přímým původcem vzniku partnerství obou měst, za což právě on si zaslouží poděkování největší.

Nezapomenutelným zážitkem pro všechny byla účast při velice početném procesí se sochou svatého Jana Nepomuckého do stejnojmenného kostela, kde jako vyvrcholení oslav proběhla mše svatá v brazilském stylu plným barev, zpěvů, rytmů a skvělé nálady všech zúčastněných. Absolutním vrcholem mše bylo předání daru zástupcem naší Matice svatého Jana Nepomuckého do rukou místního Patera Andersona Januaria Hudsona, kterým byla podle původního nápadu Patera Slávka Holého prsť vyzdvižená z místa narození svatého Jana Nepomuckého, uložená v umělecky ztvárněné průhledné schránce autora Václava Česáka. Tohoto daru si všichni přítomní natolik považovali, že to dali najevo nejen dlouhým spontánním potleskem, ale i slzami dojetí. To byl skutečně silný zážitek.

Naše brazilská mise byla beze zbytku splněna. Příští setkání se zástupci partnerského města São João Nepomuceno by se mělo uskutečnit napřesrok v našem městě Nepomuk. Alespoň tak to na pozvání našeho starosty Jiřího Švece přislíbil starosta Ernandes Jose da Silva.

Text a foto Pavel Jiran, člen MSJN

Záznam rozhovoru účastníků poutě v ČRO Plzeň z 10.6.2017:

Fotogalerie

Texty k fotografiím:

  1. Panorama Rio de Janeiro z Cukrové homole
  2. Pracovní jednání v Belo Horizonte (zprava honorární konzul Luis Quadalupe, starosta Jiří Švec, generální konsulka Pavla Havrlíková…)
  3. Společná fotografie části brazilských a českých zástupců pracovního jednání v Belo Horizonte 12.5.2017
  4. Pohled na Ouro Preto
  5. Kostel sv. Jana Nepomuckého v São João Nepomuceno
  6. Slavnostní průvod městem São João Nepomuceno 16.5.2017
  7. Procesí na svátek sv. Jana Nepomuckého 16.5.2017
  8. Příchod do kostela sv. Jana Nepomuckého v São João Nepomuceno
  9. Mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého 16.5.2017
  10. Společná fotografie (v popředí v bleděmodré košili starosta města São João Nepomuceno, Ernandes Jose da Silva)