Jarní pouť 2022

Mše v kostele sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku dne 20. března 2022, kterou celebroval českobudějovický biskup Mons. Pavel Posád, byla věnována 629. výročí umučení sv. Jana Nepomuckého a zároveň 100. výročí úmrtí posledního českého krále Karla I. Součástí mše byly relikvie obou světců. Habsburkové měli sv. Jana Nepomuckého ve velké úctě, byl patronem jejich domu, zasloužili se o jeho blahořečení…

Pokračovat ve čtení …

Přednášku o kardinálu Beranovi navštívila rodina

Velmi zajímavou přednášku o kardinálu Josefu Beranovi přednesla 17. září v sále arciděkanství Nepomuk Stanislava Vodičková z Ústavu pro studium totalitních režimů. Přednášky se zúčastnila rovněž praneteř kardinála Danuše Kavinová-Brabcová s manželem, která spravuje archiv kardinála a pečuje o jeho odkaz. Přednášku dále doplnily zajímavé postřehy přítomných o perzekucích věřících na Nepomucku. Akce se konala v rámci 300. výročí blahořečení…

Pokračovat ve čtení …

Bratrstvo SJN

Dne 20. září 2021 bylo slavnostně obnoveno slavné Svatojanské bratrstvo při kostele sv. Jana Nepomuckého „Na Skalce“ v Praze, založené v roce 1706. Bratrstvo vykonává činnost pod ochranou Panny Marie ku cti svatého Jana Nepomuckého, v historii sizískalo značnou oblibu, mívalo přes tisícovku členů, kněží i laiků, mezi něž patřila třeba císařovna Marie Ludovika Španělská a mnoho příslušníků…

Pokračovat ve čtení …