• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

Pět hvězd pro sv. Jana Nepomuckého na hradě Rabí

Koncert byl přes nejisté počasí uspořádán Otavskou společností sv. Jana Nepomuckého na původně plánovaném místě, tedy pod širým nebem v areálu hradu Rabí. Volili dobře, nezmokli jsme. Naše jedenáctičlenná výprava se zhostila svého úkolu přinést naši sochu sv. Jana v procesí před podium bez zádrhelů, doprovázela nás při tom hudba. Takto byl koncert zahájen a po krátkém rozhovoru P. Slávka s konferencierkou koncertu…

Pokračovat ve čtení …

VALNÁ HROMADA MATICE SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO 19. června 2011 v přízemí Arciděkanství v Nepomuku

POZVÁNKA na řádnou VALNOU HROMADU MATICE SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO, která se bude konat v neděli, dne 19. června 2011 v přízemí Arciděkanství v Nepomuku na Přesanickém náměstí 1 od 17:30 hod. Jedná se o nevolební valnou hromadu, při které bude pouze dovolen zesnulý člen kontrolní komise. Výbor Matice připravil následující program: 1. Zahájení a úvodní slovo předsedy…

Pokračovat ve čtení …

Slavnostní otevření „Malého muzea pod věžemi kostela sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku“

Matice Svatého Jana Nepomuckého zve širokou veřejnost na slavnostní otevření „Malého muzea pod věžemi kostela sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku“ v sobotu 14. května 2011 od 17.30 hod. před kostelem sv. Jana. Projekt je realizován za podpory Programu rozvoje venkova – OSA IV. LEADER u Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku. Od 18.00 hodin se koná…

Pokračovat ve čtení …

50. výročí založení muzea v Nepomuku

Ve dnech 27. a 28. května 1961 bylo v Nepomuku, po třech letech usilovné práce, slavnostně otevřeno Vlastivědné muzeum.Hlavními iniciátory tohoto počinu byli odborný učitel Jaroslav Tykal a MUDr. Karel Podzemský, kterým pomáhalo dalších téměř padesát dobrovolníků z města i širokého okolí. V budově arciděkanství byly pro muzeum vyčleněny čtyři místnosti a v průchodu vzniklo ještě lapidárium.Slavnostní otevření proběhlo za účasti…

Pokračovat ve čtení …

  • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého