• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

POZVÁNKA na řádnou VALNOU HROMADU 10.02.2012

MATICE SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO,

která se bude konat v pátek, dne 10. února 2012 v přízemí Arciděkanství v Nepomuku na Přesanickém náměstí 1 od 17:30 hod.

Jedná se o nevolební valnou hromadu.

Výbor Matice připravil následující program :

1. Zahájení a úvodní slovo předsedy MSJN
2. Navržení a schválení tří členů návrhové komise
3. Zpráva o činnosti výboru Matice od poslední Valné hromady
4. Zpráva o hospodaření s majetkem za r.2011
5. Zpráva o provedených a rozpracovaných akcích
6. Návrhy a upřesnění činnosti Matice do další Valné hromady
7. Diskuse
8. Návrh usnesení z Valné hromady návrhovou komisí, jeho příp. doplnění a schválení členy
9. Závěr Valné hromady

Věříme, že se vynasnažíte dle svých možností na Valnou hromadu přijít. Během ní mohou členové zaplatit členské příspěvky na r. 2012 (příp. 2011), jejich výše je stále 400,- Kč pro výdělečného člena a 200,- Kč pro ostatní.

V Nepomuku, dne 10. ledna 2012

Za Výbor Matice sv. Jana Nepomuckého
předseda Ing. Petr Jenčík

Komentáře jsou vypnuty.

  • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého