• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

ŽEHNÁNÍ VELKÉHO ADVENTNÍHO VĚNCE 29.11.2015

Římskokatolická farnost aciděkanství Nepomuk a Matice sv. Jana Nepomuckého
srdečně zvou na
ŽEHNÁNÍ VELKÉHO ADVENTNÍHO VĚNCE
Nepomuk, Přesanické nám, u sloupu sv. Vojtěcha
1. neděle adventní – 29. 11. 2015 v 9.45 hod.

Program:
– žehnání přinesených adventních věnců
– advetní zpěvy
– průvod a mše sv. v kostele sv. Jakuba

Adventní věnecADVENT (latinské slovo adventus tzn. příchod)

Průvodcem doby adventní je uvitý zelený věnec se čtyřmi svícemi. Advent v sobě pojímá vždy čtyři neděle, avšak doba jeho trvání je proměnlivá, letos má 26 dní. Zelený věnec je symbolem vítězství a náležité odměny věčného života, který nám svým narozením zasloužil Ježíš Kristus. Svíce jsou symbolem Kristovy přítomnosti, on je Světlo světa, kdo v tomto světle kráčí, nikdy neklopýtne. O jednotlivých nedělích se svíce postupně rozžíhají, aby se stále větší intenzitou osvěcovaly naše nitro, abychom ve světle Ježíšova života mohli rozpoznat naše zlozvyky a hříchy, zřekli se jich a vydali se na cestu dobra.
Advent je tedy dobou přípravy a zároveň nás otvírá radostnému očekávání a těšení na příchod Krista, jeho království lásky, pokoje, pravdy, spravedlnosti a dobra, jak o Vánocích, tak v naší přítomnosti, tak jednou v jeho plnosti na konci časů. A na to vše je potřeba pořádně se připravit, jak v našich domovech, tak v našich srdcích. (P. Slávek Holý)

Komentáře jsou vypnuty.

  • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého