• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU MATICE SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO,

Matice Svatého Jana Nepomuckého - logokterá se bude konat v pátek, dne 4. července 2014 v přízemí Arciděkanství v Nepomuku na Přesanickém náměstí 1 od 17:30 hod.

Výbor Matice připravil následující program:

1. Zahájení a úvodní slovo předsedy MSJN
2. Navržení a schválení tří členů návrhové komise
3. Zpráva o činnosti výboru Matice od poslední Valné hromady MSJN
4. Zpráva o hospodaření s majetkem a seznámení s roční účetní uzávěrkou za rok 2013
5. Zprávy o rozpracovaných akcích
6. Návrhy činnosti Matice pro další období
7. Návrh usnesení z Valné hromady, zpracované návrhovou komisí, jeho případné doplnění a schválení členy Matice
8. Diskuse
9. Závěr Valné hromady

Věříme, že se vynasnažíte dle svých možností na Valnou hromadu přijít. Během ní mohou členové zaplatit členské příspěvky na r. 2014 (nebo za roky předcházející), jejich výše je stále 400,- Kč pro výdělečného člena a 200,- Kč pro ostatní.

V Nepomuku, dne 4. června 2014

Za Výbor Matice sv.Jana Nepomuckého
předseda Ing. Petr Jenčík

Komentáře jsou vypnuty.

  • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého