• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

Jarní pouť – 625. výročí umučení SJN

„A nezapomeňte, že jde o JARNÍ pouť,“ řekl s úsměvem poutníkům biskup Pavel Posád, když vycházel v neděli 18.března 2018 z budovy arciděkanství na zasněžené Přesanické náměstí, kde se v mrazu choulili do kabátů příchozí, aby posléze doprovodili procesní sochu sv.Jana Nepomuckého do jeho domovského kostela. Nesení sochy se ujali Ing.Miroslav Němec, Ing.Pavel Jiran, Václav Česák a jeden z farníků. Pan biskup byl doprovázen kromě místního P.Ing.Jiřího Špiříka ještě dvěma knězi – farářem ze slovenských Bušinců a kaplanem z Krupiny. Pak už následovali poutníci z Čech, Slovenska, Litvy a Plattlingu. Na letošní jarní pouť, která připomněla 625. výročí umučení našeho světce, pozval totiž nepomucký starosta Ing.J.Švec zástupce z partnerských měst Nepomuku.

Píseň „Vroucně vítán, budiž Jene svatý“ přivítala průvod se sochou. Kostel nebyl zdaleka zaplněn, ale ti, kdo přišli a strávili, byť v značném chladu, hodinu u „kolébky“ sv. Jana, jistě nelitovali. Pan biskup připomněl ve svém kázání, že se ocitáme na vrcholu postní doby, a propojil téma Smrtné neděle se smrtí sv.Jana, s křížem, který statečně nesl a který mu zajistil věčnou slávu. Sbor pod vedením Jany Vopalecké umocnil zpěvem slavnostní atmosféru. Přítomní cítili vřelost, s jakou pan biskup sloužil mši sv. I to, jakou má radost z toho, že do Nepomuka byl pozván. Za to mu poděkovala na konci slavnosti paní učitelka Marie Horová.                                 Svatý Jene Nepomucký, stůj při nás!  

                                                                                                                          Marie Bílková

Videozáznam z jarní pouti můžete shlédnout na: https://www.youtube.com/watch?v=XvCbqj-5XcU&feature=youtu.be

 

 

Komentáře jsou vypnuty.

  • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého