• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

Pozvánka na valnou hromadu MSJN

P o z v á n k a

                                             na valnou hromadu Matice svatého Jana Nepomuckého

     V souladu se Stanovami MSJN, z.s. svolává výbor Matice řádnou valnou hromadu, která se bude konat

                                                               v neděli dne 22. dubna 2018 od 17:00 hodin

                                                   v přízemí Arciděkanství Nepomuk, Přesanické nám. 1

 Program: 

 1. Zahájení a úvodní slovo protektora MSJN
 2. Určení zapisovatele z jednání valné hromady
 3. Navržení a schválení návrhové komise
 4. Zpráva o činnosti výboru MSJN za rok 2017
 5. Zpráva o členské základně MSJN
 6. Zpráva o hospodaření MSJN za rok 2017 a vyjádření kontrolní komise
 7. Informace o rozpracovaných akcích
 8. Návrh činnosti MSJN v roce 2018 a v dlouhodobém výhledu
 9. Návrh usnesení z VH a jeho schválení
 10. Ukončení valné hromady

                                                                  Ing. Petr Jenčík, v.r., předseda MSJN

 

 

Komentáře jsou vypnuty.

 • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého