• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

NAVALIS 2018

Svatojánské Navalis 2018 konané 15.5.2018 v Praze

Jako každý rok, i letos se budou konat v Praze v předvečer svátku sv. Jana Nepomuckého, tedy 15.5.2018 svatojánské Navalis. Každoročně se účastní členové matice MSJN mše svaté v katedrále sv. Víta a Vojtěcha a pak se sochou sv. Jana Nepomuckého i procesí na Karlův most. Letos to bude pro naše město i náš kraj významnější tím, že zástupci naší farnosti a obce Klášter převezmou od pana kardinála Duky při slavnostní mši svaté ostatek svatého Vojtěcha, a to pro kostel na Zelené Hoře. Proto bude organizován i zájezd na Navalis, kterého se můžete zúčastnit. Bližší informace najdete zde: Závazná přihláška Navalis 15.5.2018

Další informace o Navalis můžete zjistit na: http://www.navalis.cz/

 

Komentáře jsou vypnuty.

  • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého