• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

Pozvánka na valnou hromadu MSJN 26.5.2024

P o z v á n k a na řádnou valnou hromadu Matice sv. Jana Nepomuckého která se bude konat v neděli, dne 26.května 2024, v přízemí Arciděkanství Nepomuk na Přesanickém náměstí č.1 od 15:00 hodin.  Výbor Matice připravil následující program : Zahájení protektorem a předsedou MSJN, určení zapisovatele Přijetí nových členů MSJN Návrh tří členů návrhové komise…

Pokračovat ve čtení …

Nepomuk, město pod hvězdami

Tato galerie obsahuje 8 fotografií .

Ve čtvrtek 1. února byla místostarostou Pavlem Motejzíkem uvedena do života nová brožura „Nepomuk, město pod hvězdami“. Ve čtyřech jazycích nabízí v kostce prezentaci svatojánského kultu, míst v Nepomuku a blízkém okolí, spojených s naším nejslavnějším rodákem, ale nezapomíná ani na další významná místa v ČR či ve světě. Obsahuje krásné fotografie, zajímavosti a další doprovodné materiály. Je…

Pokračovat ve čtení …

  • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého