• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

Svatojánská pouť v Tetíně

Dne 20. května 2023 se zástupci Matice sv. Jana Nepomuckého zúčastnili Svatojánské pouti Na Tětíně. Po mši svaté následovala přednáška, kde předseda Václav Česák představil náš spolek a akce k významnému výročí 630. let od umučení sv. Jana Nepomuckého. Místopředseda Ing. Pavel Jiran představil partnerská města a svatojánské spolky v Evropě, Jižní a Severní Americe. Na závěr přednášky přednesl spisovatel…

Pokračovat ve čtení …

  • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého