• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

Wasserprozession v Plattlingu – pozvánka

Již od r. 1864 existuje a funguje v bavorském městě Plattling spolek sv. Jana Nepomuckého – St. Johann Nepomuk Verein. Od r. 1990 se tento spolek účastní některých Nepomuckých poutí a svatojánských oslav v Nepomuku. Po založení Matice sv. Jana Nepomuckého se spolek stal neoficiálním partnerem naší matice. V Plattlingu tento spolek vybudoval a provozuje muzeum sv. Jana Nepomuckého. Každé 3 roky organizuje v Plattlingu svatojánské oslavy, tzv. Heimatfest s vodním procesím „Wasserprozession“ na řece Isar. Také letos o víkendu ve dnech 5.-6.8.2017 jsou zde tyto oslavy s následujícím programem:

Sobota 5.8.2017

16:00 – zahradní slavnost na „zahradě Nepomuk“ Bruckenstadl

od 18:00 – přijetí čestných hostů

18:00 – slavnostní koncert dechové kapely „Plattlinger Jugendblaskapelle“

cca 20:00 – slavnostní vyzdvižení sochy sv. Jana Nepomuckého z kaple na loď na řeku Isar

cca 20:30 – odjezd lodě a vorů na výchozí místo vodního procesí

Průběh vodního procesí: vodní procesí začíná po setmění plujícími světly za podpory sboru hasičů Plattling a spolku potápěčů. Proběhne osvětlené stříkání vody přes řeku Isar. Následuje modlitba na počest sv. Jana Nepomuckého, ochránce lodí, raftů, mlýnů a vodních děl. Vodní procesí bude zakončeno ohňostrojem nad řekou Isar.

Neděle 6.8.2017

10:00 – pontifikátní mše svatá v městském farním kostele sv. Magdaleny celebrovaná prelátem P. Martinem Felhoferem a městským děkanem P. Josefem K. Geismarem

11:15 – odchod do prostoru venkovní slavnosti „zahrada Nepomuk“ Bruckstadl za účasti místních spolků a organizací

12:00 – slavnost se společným programem a obědem

14:00 – jízdy na lodi ISAR 2 – zdarma

do 22:00 – pokračování slavnosti na „zahradě Nepomuk“ Bruckenstadl

Slovo patrona slavnosti – pana starosty města Ericha Schmida

Spolek sv. Jana Nepomuckého patří k nejstarším spolkům našeho města. V tomto roce pořádá opět slavnost Heimatfest s tradičním vodním procesím. Toto vodní procesí má dlouhou tradici v Plattlingu a patří k prominentním akcím našeho města, protože je jedinečné. Jak je tento spolek aktivní ukazují nejen slavnosti, ale i to, že spolek postavil a provozuje vlastní muzeum. Proto bych chtěl spolku zvláště jeho představitelům jménem města poděkovat za péči o tuto tradici a za převzetí organizace vodního procesí. Být patronem této slavnosti je pro mě ctí a radostí. Společně prožít vodní procesí a slavnost je silným zážitkem. Proto vás všechny srdečně zvu. Přeji oslavě s vodním procesím ke cti sv. Jana Nepomuckého dobrý průběh.

Erich Schmid, první starosta města Plattling

Oficiální pozvánka:  NewDoc 2017-07-13 (1)

 

 

Komentáře jsou vypnuty.

  • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého