• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

Pouť do SÃO JOÃO NEPOMUCENO v Brazílii

Zástupci města Nepomuk v čele se starostou Jiřím Švecem a Paterem Jiřím Špiříkem podnikli úspěšnou misi do Brazilského města São João Nepomuceno, kde se v osmičlenné skupině mj. zúčastnili 16. května společných oslav svátku našeho rodáka svatého Jana Nepomuckého. Při velice přátelském a srdečném setkání bylo definitivně stvrzeno partnerství mezi oběma bez mála deset tisíc kilometrů přímou čarou vzdálenými městy, které vzniklo právě z popudu brazilského města.

Nutno přiznat, že po celou dobu našeho pobytu v Brazílii bylo druhou stranou vše dokonale organizačně připraveno se vstřícnou pomocí generálního konzulátu ČR v Sao Paulo s částečnou podporou našeho Ministerstva zahraničí, za což si zaslouží velké poděkování především generální konzulka Pavla Havrlíková, která připravila zajímavé pracovní setkání naší skupiny se zástupci brazilského státu Mínas Gerais v jeho hlavním městě Belo Horizonte, při kterém došlo k výměně vzájemně užitečných informací. Stejně tak si zaslouží poděkování Luis Quadalupe, honorární konzul v Mínas Gerais, který se postaral o organizaci úvodní turistické části našeho pobytu, nejprve v Rio de Janeiro, a následně v Belo Horizonte a Ouro Preto.

Vrcholem našeho putování byl cíl naší mise, město São João Nepomuceno. Tam jsme byli opatrováni především Luisem Pontésem, přímým původcem vzniku partnerství obou měst, za což právě on si zaslouží poděkování největší.

Nezapomenutelným zážitkem pro všechny byla účast při velice početném procesí se sochou svatého Jana Nepomuckého do stejnojmenného kostela, kde jako vyvrcholení oslav proběhla mše svatá v brazilském stylu plným barev, zpěvů, rytmů a skvělé nálady všech zúčastněných. Absolutním vrcholem mše bylo předání daru zástupcem naší Matice svatého Jana Nepomuckého do rukou místního Patera Andersona Januaria Hudsona, kterým byla podle původního nápadu Patera Slávka Holého prsť vyzdvižená z místa narození svatého Jana Nepomuckého, uložená v umělecky ztvárněné průhledné schránce autora Václava Česáka. Tohoto daru si všichni přítomní natolik považovali, že to dali najevo nejen dlouhým spontánním potleskem, ale i slzami dojetí. To byl skutečně silný zážitek.

Naše brazilská mise byla beze zbytku splněna. Příští setkání se zástupci partnerského města São João Nepomuceno by se mělo uskutečnit napřesrok v našem městě Nepomuk. Alespoň tak to na pozvání našeho starosty Jiřího Švece přislíbil starosta Ernandes Jose da Silva.

Text a foto Pavel Jiran, člen MSJN

Záznam rozhovoru účastníků poutě v ČRO Plzeň z 10.6.2017:

Fotogalerie

Texty k fotografiím:

 1. Panorama Rio de Janeiro z Cukrové homole
 2. Pracovní jednání v Belo Horizonte (zprava honorární konzul Luis Quadalupe, starosta Jiří Švec, generální konsulka Pavla Havrlíková…)
 3. Společná fotografie části brazilských a českých zástupců pracovního jednání v Belo Horizonte 12.5.2017
 4. Pohled na Ouro Preto
 5. Kostel sv. Jana Nepomuckého v São João Nepomuceno
 6. Slavnostní průvod městem São João Nepomuceno 16.5.2017
 7. Procesí na svátek sv. Jana Nepomuckého 16.5.2017
 8. Příchod do kostela sv. Jana Nepomuckého v São João Nepomuceno
 9. Mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého 16.5.2017
 10. Společná fotografie (v popředí v bleděmodré košili starosta města São João Nepomuceno, Ernandes Jose da Silva)

Komentáře jsou vypnuty.

 • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého