• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

Přednášku o kardinálu Beranovi navštívila rodina

Velmi zajímavou přednášku o kardinálu Josefu Beranovi přednesla 17. září v sále arciděkanství Nepomuk Stanislava Vodičková z Ústavu pro studium totalitních režimů. Přednášky se zúčastnila rovněž praneteř kardinála Danuše Kavinová-Brabcová s manželem, která spravuje archiv kardinála a pečuje o jeho odkaz. Přednášku dále doplnily zajímavé postřehy přítomných o perzekucích věřících na Nepomucku. Akce se konala v rámci 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého. Zájemcům o téma doporučujeme nejen návštěvu výstavy Nebe bylo plné hvězd v kostele sv. Jakuba (přes Svatojánské muzeum), ale také tematický dokument z archivu ČT: www.ceskatelevize.cz/…udu

Komentáře jsou vypnuty.

  • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého