• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

Bratrstvo SJN

Dne 20. září 2021 bylo slavnostně obnoveno slavné Svatojanské bratrstvo při kostele sv. Jana Nepomuckého „Na Skalce“ v Praze, založené v roce 1706. Bratrstvo vykonává činnost pod ochranou Panny Marie ku cti svatého Jana Nepomuckého, v historii sizískalo značnou oblibu, mívalo přes tisícovku členů, kněží i laiků, mezi něž patřila třeba císařovna Marie Ludovika Španělská a mnoho příslušníků významných šlechtických rodů. Zbožná bratrstva představovala specifickou formu barokní zbožnosti –
pořádala procesí, uctívala svého patrona a sloužila mše za své zemřelé členy.

Komentáře jsou vypnuty.

  • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého