• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

Pozvánka na noc kostelů 24.5.2019

V rámci akce noc kostelů v pátek dne 24.5.2019 zveme srdečně do kostela svatého Jana Nepomuckého, kde bude následující program:

  1. Zahájení v 18 hodin
  2. Koncert ZUŠ Nepomuk  (18-19 hodin)
  3. Informace o kadidle a kadidelnici (ukázka zapalování kadidla, použití při mši sv., služba turiferáře, navikuláře)    –    19 -19:30 hodin
  4. Komentovaná prohlídka interiéru kostela  a bohoslužebných předmětů – Marie Horová, Marie Bílková   (19,30 – 20,30 hodin)
  5. Modlitba za město Nepomuk  –   20:30 – 21 hodin
  6. Prostor pro ztišení za doprovodu varhanní improvizace v podání Otakara Jelínka   –  21 – 22 hodin 

 V kostele bude prezentována výstavka „Deset let Matice sv. Jana Nepomuckého“.

Občerstvení, malý dárek pro každého návštěvníka.

Komentáře jsou vypnuty.

  • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého