• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

Zúčastněte se Svatojánské konference v Nepomuku !

V sále Městského muzea Nepomuk proběhne 13. 5. 2019 již XV. regionální konference GL na téma Svatý Jan Nepomucký v evropském kulturním kontextu.

Nabízíme tímto nepřihlášeným účastníkům možnost účasti bez předchozí registrace coby posluchači (bez hrazeného oběda) za 150 Kč/osoba. Poplatek je splatný v rámci prezence (9:00 – 10:00) v den konference.

Konferenci pořádá Město Nepomuk ve spolupráci se Spolkem Genius loci českého jihozápadu, Spolkem Malostranský hřbitov, Mikroregionem Nepomucko a Římskokatolickou farností arciděkanstvím Nepomuk u příležitosti 290. výročí svatořečení Jana Nepomuckého a 300. výročí od objevení relikvie „jazyka“, která vedla ke svatořečení světce.

 Harmonogram konference – pondělí 13. 5.:

09:00                      Prezence

10:00                      Zahájení

10:15 – 10:45         Mgr. Luděk Krčmář – Proces s Janem Nepomuckým

10:45 – 11:15         PhDr. Pavel Kroupa – Svatojánské památky v Nepomuku

11:15 – 11:45         Prof., PhDr., Ing. Jan Royt PhD, DSc – Ikonografie poutního kostela

                             sv. Jana  Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru n/ Sázavou

11:45 – 12:15         Mgr. Michal Tejček – Pracoviště sv. Jana Nepomuckého. Arcibiskup. dvůr,   

                             arcibisk. konsistoř a arcibisk. soud ve světle soudních akt z roku 1377

12:15 – 13:30         Oběd

13:30 – 14:00         Mgr. Ondřej Kryštof Kolář – Svatý Jene z Nepomuku… Karel Havlíček      

                             Borovský jako katolík

14:00 – 14:30         PhDr. Viktor Kovařík – Barokní sochařská díla sv. Jana Nepomuckého

                             restaurovaná v posledních letech v Plzeňském kraji

14:30 – 15:00         Mgr. Marie Bílková – Ostatky svatých v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého

15:00 – 15:30         Přestávka na kávu

15:30 – 16:00         Mgr. Veronika Vanišová – Sv. Jan Nepomucký, právník: obraz práva 14. století      

                             ve světle příběhu Sv. Jana Nepomuckého

16:00 – 16:30         doc., PaeDr. Ladislava Lederbuchová CSc. – Svatý na mostě

16:30 – 17:00         Mgr. Vladimír Červenka – P. Viktor Michka (1875 -1947): životní příběh

                             spoluzakladatele Svatojánského muzea v Nepomuku

17:00 – 17:30         P. Ing. Jiří Špiřík Th.D., ThLic. David Henzl – Současnost Českobudějovické diecéze a

                             nepomucké farnosti

Komentáře jsou vypnuty.

  • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého