• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

Matice SJN navštívila Šťáhlavy

V sobotu 28.8.2021 byli zástupci naší Matice přizváni k účasti na slavnostním odhalení a žehnání zrestaurované sochy sv. Jana Nepomuckého ve Šťáhlavech. Barokní socha světce, původně umístěná na mostě přes řeku Úslavu, je nyní nově umístěna na podstavci v parčíku vpravo od komunikace z centra ke zmiňovanému mostu. Poděkování za dokonale zorganizovanou akci u příležitosti 300. výročí blahořečení svatého Jana Nepomuckého patří farnosti i obce Šťáhlavy, místním spolkům a všem, kdo se aktivně a dobrovolně zapojili. Blahopřejeme a děkujeme za milé přijetí a krásný zážitek. Ať svatý Jan Nepomucký drží svoji ochrannou ruku nad lidmi v tomto kraji.

Pavel Jiran, místopředseda Matice SJN

Komentáře jsou vypnuty.

  • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého