• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

Pozvánka na čtvrtou plavbu Nepomukem

Matice svatého Jana Nepomuckého spolu s panem Zdeňkem Bergmanem, majitelem První všeobecné člunovací společnosti a převozníkem pražským s chvályhodnou podporou města Nepomuk, opět po roce uspořádá již čtvrtou plavbu lodí Nepomuk pro občanstvo města Nepomuka. Plavba salonní rychlolodí, nesoucí jméno slavného rodáka našeho města, která jest ozdobou a korunou flotily, uskuteční se v pátek devátého září…

Pokračovat ve čtení …

Socha sv. Jana Nepomuckého pro Ugandu hotova!

Pokud sledujete zápisy z našich schůzí, jistě Vám neušly zmínky o spolupráci naší Matice s Arcidiecézní charitou Praha. Náš aktivní člen, výtvarník a sochař p. Václav Česák ze Starého Smolivce byl totiž charitou osloven, aby vytvořil sochu našeho rodáka a světce pro školu ve městě Kitula v Ugandě. Výstavbu této školy financovala Arcidiecézní charita z darů českých dárců…

Pokračovat ve čtení …

Pět hvězd pro sv. Jana Nepomuckého na hradě Rabí

Koncert byl přes nejisté počasí uspořádán Otavskou společností sv. Jana Nepomuckého na původně plánovaném místě, tedy pod širým nebem v areálu hradu Rabí. Volili dobře, nezmokli jsme. Naše jedenáctičlenná výprava se zhostila svého úkolu přinést naši sochu sv. Jana v procesí před podium bez zádrhelů, doprovázela nás při tom hudba. Takto byl koncert zahájen a po krátkém rozhovoru P. Slávka s konferencierkou koncertu…

Pokračovat ve čtení …

VALNÁ HROMADA MATICE SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO 19. června 2011 v přízemí Arciděkanství v Nepomuku

POZVÁNKA na řádnou VALNOU HROMADU MATICE SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO, která se bude konat v neděli, dne 19. června 2011 v přízemí Arciděkanství v Nepomuku na Přesanickém náměstí 1 od 17:30 hod. Jedná se o nevolební valnou hromadu, při které bude pouze dovolen zesnulý člen kontrolní komise. Výbor Matice připravil následující program: 1. Zahájení a úvodní slovo předsedy…

Pokračovat ve čtení …

Slavnostní otevření „Malého muzea pod věžemi kostela sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku“

Matice Svatého Jana Nepomuckého zve širokou veřejnost na slavnostní otevření „Malého muzea pod věžemi kostela sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku“ v sobotu 14. května 2011 od 17.30 hod. před kostelem sv. Jana. Projekt je realizován za podpory Programu rozvoje venkova – OSA IV. LEADER u Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku. Od 18.00 hodin se koná…

Pokračovat ve čtení …

  • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého