• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

VALNÁ HROMADA MATICE SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO 19. června 2011 v přízemí Arciděkanství v Nepomuku

POZVÁNKA na řádnou VALNOU HROMADU MATICE SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO,

která se bude konat v neděli, dne 19. června 2011 v přízemí Arciděkanství v Nepomuku na Přesanickém náměstí 1 od 17:30 hod.

Jedná se o nevolební valnou hromadu, při které bude pouze dovolen zesnulý člen kontrolní komise.

Výbor Matice připravil následující program:

1. Zahájení a úvodní slovo předsedy MSJN
2. Navržení a schválení tří členů návrhové komise
3. Zpráva o činnosti výboru Matice od poslední Valné hromady
4. Zpráva o hospodaření s majetkem a roční účetní uzávěrka za r. 2010
5. Zpráva o provedených a rozpracovaných akcích
6. Jmenování pětičlenné volební komise předsedajícím Valné hromady
7. Navržení kandidáta pro členství v kontrolní komisi Matice
8. Sestavení kandidátky na doplnění kontrolní komise
9. Tajná volba člena kontrolní komise
10. Vyhlášení volby člena kontrolní komise volební komisí
11. Volba předsedy kontrolní komise jejími členy.
12. Návrhy a upřesnění činnosti Matice do další Valné hromady
13. Diskuse
14. Návrh usnesení z Valné hromady návrhovou komisí, jeho příp. doplnění a schválení členy
15. Závěr Valné hromady

Věříme, že se vynasnažíte dle svých možností na Valnou hromadu přijít. Během ní mohou členové zaplatit členské příspěvky na r. 2011, jejich výše je stále 400,- Kč pro výdělečného člena a 200,- Kč pro ostatní.

V Nepomuku, dne 10. května 2011

Za Výbor Matice sv. Jana Nepomuckého
předseda Ing. Petr Jenčík

Komentáře jsou vypnuty.

  • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého