• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

Socha sv. Jana Nepomuckého pro Ugandu hotova!

Pokud sledujete zápisy z našich schůzí, jistě Vám neušly zmínky o spolupráci naší Matice s Arcidiecézní charitou Praha. Náš aktivní člen, výtvarník a sochař p. Václav Česák ze Starého Smolivce byl totiž charitou osloven, aby vytvořil sochu našeho rodáka a světce pro školu ve městě Kitula v Ugandě. Výstavbu této školy financovala Arcidiecézní charita z darů českých dárců a nese jméno sv. Jana Nepomuckého. Škola je už prakticky hotová, od 1. února 2010 ji navštěvuje 189 žáků z nejchudších rodin. Konečná kapacita bude 400 žáků. Provoz zajišťuje pražská charita, takže peněz na sochu nemá nazbyt. Pan Česák se proto rozhodl, že sochu vytvoří jako dar MSJN jen za režijní náklady. My ostatní jsme mezi sebou udělali sbírku, která vynesla dalších 8 000 Kč, které byly použity na pozlacení a postříbření sochy. Socha byla vytvořena z keramiky, protože původně plánovaná kamenná socha by vzhledem k váze znamenala velmi vysoké dopravní náklady. Pan Česák pracoval na soše již od loňského podzimu, hodně času zabralo i šetrné vysoušení kameniny. Nicméně dnes je socha hotová, pozlacená i postříbřená a líbí se jak nám, tak pracovníkům Charity. Václavu Česákovi se dílo opravdu podařilo gratulujeme !
Když Pán Bůh dá, bude socha požehnána panem arcibiskupem Dukou při příštích Svatojánských Navalis a v červnu 2012 převezena a slavnostně odhalena u školy v Kitule.
I když je svatojanských soch po světě tisíce, možná, že v Ugandě bude tato první.
Pro představu přikládáme i fotku sochy z atelieru pana Česáka.

Text a foto © Ing. Petr Jenčík – předseda MSJN

Komentáře jsou vypnuty.

  • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého