• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

Svatý Jan Čechům dán

Matice sv. Jana Nepomuckého srdečně zve

na slavnost uctění mučednické smrti sv. Jana Nepomuckého v sobotu 18. března 2017 v Nepomuku

Program:

11:00 hod. mše sv. v poutním kostele

sv. Jana Nepomuckého (hlavní celebrant

P. Mgr. Miroslav Herold, ThLic., SJ)

14:00 hod. komentovaná prohlídka

Svatojánského muzea v budově arciděkanství

15:00 hod. komentovaná prohlídka výstavy

„Svatý Jan na mostě“ v Městském muzeu

16:30 hod. přednáška

P. Mgr. Miroslava Herolda, ThLic., SJ na téma

„Jak Nepomučtí vnímali svého světce a slavného

rodáka v průběhu věků“ v sále Městského muzea

v Nepomuku

18:00 hod. koncert v poutním kostele

sv. Jana Nepomuckého „Slavné skladby

v průběhu věků“ v podání přední české

mezzospranistky Edity Adlerové a varhaníka

Vladimíra Roubala, ředitele chrámové

hudby Královské kanonie premonstrátů

v Praze na Strahově

Plakát ke stažení Matice_plakat_nahled 

Komentáře jsou vypnuty.

  • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého