• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

Svatý Jan Čechům dán – jarní pouť 18.3.2017

Vzpomínka na 624. výročí umučení sv. Jana Nepomuckého nebyla letos nijak okázalá, ale snad o to víc duševně obohacující. Slavnostní mši v poutním kostele sv. Jana celebroval hlavní host naší akce P. Mgr. Miroslav Herold, Th.Lic., SJ spolu s naším panem farářem P. Ing. Jiřím Špiříkem, Th.D. v 11 hodin dopoledne. P. Herold pronesl fundovanou a živou promluvu na téma našeho světce. Odpoledne začalo komentovanou prohlídkou Svatojánského muzea na arciděkanství a pokračovalo návštěvou výstavy „Svatý Jan na mostě“ v městském muzeu. V půl páté se sešli zájemci v sále městského muzea, aby si vyslechli jeden z hlavních bodů programu – přednášku P. Herolda na téma „Jak Nepomučtí vnímali svého světce a slavného rodáka v průběhu věků“. Bezprostřední a vtipný přednes tohoto asi největšího znalce našeho mučedníka nadchl přítomné a živá diskuse na konci přednášky musela být „násilně“ ukončena kvůli alespoň rámcovému dodržení časového programu.

Celá slavnostní vzpomínka byla zakončena velmi důstojně koncertem duchovní hudby v poutním kostele sv. Jana v provedení naší přední mezzosopranistky a členky naší Matice Edity Adlerové a varhaníka Vladimíra Roubala, ředitele chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů z pražského Strahova. Před koncertem jsme se pomodlili za kardinála Vlka, který odpoledne zemřel.

Rozešli jsme se už za tmy a za nepříjemného lijáku, ale voda přece ke sv. Janu patří. Pamětníci si možná vzpomenou na pontifikální mši před 24 léty za přítomnosti kardinálů Meissnera a Vlka i prezidenta Václava Havla, kdy jsme na louce u Nepomuka téměř uplavali…

Přes neobvyklou neúčast reprezentanta naší diecéze považujeme tuto vzpomínku za zdařilou a důstojnou, která obohatila všechny přítomné. Jen doufáme, že příště si najde čas na podobnou akci více Nepomuckých.

Petr Jenčík, předseda MSJN

Fotogalerie

Komentáře jsou vypnuty.

  • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého