• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

Svatojánské oslavy k 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého

Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého konané v Nepomuku v roce 2021 jsou největší událostí v novodobé historii městečka, kde se celosvětově nejznámější český světec kolem roku 1340 narodil. Naposledy jsme se s akcí podobného charakteru mohli v Nepomuku setkat v roce 1993, kdy probíhaly oslavy 600 let od umučení tohoto světce. Zástupci nepomucké farnosti, Matice sv. Jana Nepomuckého a města Nepomuk se proto poctivě věnovali organizaci oslav již od jara 2019. Harmonogram oslav je rozdělen do několika bloků, zahrnujících mše svaté a církevní program, koncerty, přednášky, výstavy a další doprovodné akce. Je třeba zmínit především mši sv., kterou bude celebrovat Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český, za účasti všech českých a moravských biskupů, dále navazující zasedání České biskupské konference a dva hlavní koncerty – první pod taktovkou Plzeňské filharmonie, druhý s královnou opery Evou Urbanovou. Přednášky jsou zaměřeny na různá témata týkající se přímo či nepřímo svatojánského tématu, přednášejí renomovaní odborníci. Z hlavních výstav je třeba vyzdvihnout expozici obrazů akad. malířky Viktorie Kodl-Janotové, výstavu soch Václava Česáka a expozici původního mobiliáře ze zámku na Zelené hoře, který je zapůjčen do Nepomuka z depozitářů Památkového ústavu pouze na jednu sezónu. Důležité je také duchovní poslání i zapojení nejen celého regionu, ale i zahraničních svatojánských oblastí.

Oslavy třísetletého výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého probíhají pod záštitou Dominika kardinála Duky OP, arcibiskupa pražského a primase českého

Nejbližší akce (únor – duben):

Do 31. března probíhá příjem soutěžních prací v rámci přehlídky Svatojánské mosty – plakát a propozice zde

 • 13. února
  17:00
  Koncert Víra a láska – mezzosopranistka Eliška Mourečková s klavírním doprovodem, hudební sál arciděkanství Nepomuk – online a záznam přes: youtube
 • 18. března – 4. května
  Výstava Velehrad Vás volá – vernisáž 18. března v 18.00 hod. (zároveň online přes YOUTUBE), prohlídka možná přes Svatojánské muzeum
 • 19. března
  18:00
  Přednáška Fenomén skryté církve a tajných svěcení – Lic.iur.can. Eva Vybíralová, Ph.D., sál arciděkanství Nepomuk (zároveň online přes YOUTUBE)
 • 20. března
  17:00
  Mše svatá k památce umučení sv. Jana Nepomuckého v kostele sv. Jakuba Většího, celebruje biskup Mons. Pavel Posád
  Pěvecký sbor Canto nepomucenum a hosté, sbormistryně Jana Vopalecká, varhany Petr Vopalecký (zároveň online přes svatynepomuk.cz)
 • 20. března
  19:00
  Koncert Hudba doby Jana z Pomuku – Tomáš Hála – varhany, spinettino a clavicimbalum (středověký předchůdce klavíru), Zuzana Kopřivová a Marie Šimůnková – zpěv. Zazní středověká hudba současníků Johánka z Pomuku včetně skladeb pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna, průvodní slovo prof. Jan Royt, kostel sv. Jakuba Většího v Nepomuku (vstupné dobrovolné, zároveň online přes svatynepomuk.cz)
 • 5. dubna
  14:00
  Velikonoční koncert Sester Strolených ke cti sv. Jana Nepomuckého – kostel sv. Petra a Pavla v obci Mileč (vstupné dobrovolné, zároveň online přes svatynepomuk.cz)
 • 22. dubna
  17:00
  Přednáška Z výzkumu barokních chrámů – Ing. arch. Karel Doubner, sál arciděkanství Nepomuk (vstupné dobrovolné, zároveň online přes svatynepomuk.cz)
 • 25. dubna
  10:30
  Svatovojtěšská mše svatá v kostele Nanebevzetí P. Marie a sv. Vojtěcha na Zelené hoře u Nepomuka, celebruje P. Vojtěch Soudský
  Pěvecký sbor Canto nepomucenum, sbormistryně Jana Vopalecká, varhany Petr Vopalecký
 • 25. dubna – 20. května
  Svatý Jan Nepomucký: Nezapomněl, ani my nezapomeneme. Ak. malířka Victoria Kodl-Janotová (Německo) – obrazy . Vernisáž 25. dubna ve 14:00 hod. za účasti Dětského lidového souboru ZUŠ Nepomuk „Pšeničky“, Městské muzeum a galerie Nepomuk, volně přístupné v době otevření Městského muzea Nepomuk
 • 25. dubna – 20. května
  Václav Česák – Mistr Zelenohorského oltáře. Sochy – reliéfy – skicy – stodola Rodného domu Aug. Němejce v Nepomuku, prohlídka v rámci expozice Rodného domu Aug. Němejce
Mše a církevní program      
Datum Čas Název Hudební doprovod
20. března 17:00 Mše svatá k památce umučení sv. Jana Nepomuckého v kostele sv. Jakuba Většího, celebruje biskup Mons. Pavel Posád Pěvecký sbor Canto nepomucenum a hosté, sbormistryně Jana Vopalecká, varhany Petr Vopalecký
25. dubna 10:30 Svatovojtěšská mše svatá v kostele Nanebevzetí P. Marie a sv. Vojtěcha na Zelené hoře u Nepomuka, celebruje P. Vojtěch Soudský Pěvecký sbor Canto nepomucenum, sbormistryně Jana Vopalecká, varhany Petr Vopalecký
14. května 9:00 Dětská poutní mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého, celebruje P. Vítězslav Holý Dětský sbor ze ZŠ Nepomuk,
hudební doprovod ZUŠ Nepomuk
15. května 12:00 Slavnostní odhalení a požehnání sochy sv. Jana Nepomuckého na kruhovém objezdu U Pyramidy  
15. května 17:00 Večerní mše svatá ze svátku sv. Jana Nepomuckého s nedělní platností v kostele sv. Jana Nepomuckého, celebruje P. Jiří Špiřík Otakar Jelínek – varhany
15. května 18:30 Divadelní představení Mučedník z Nepomuku – Dětský divadelní soubor Johánek a žáci 5. C v kostele sv. Jana Nepomuckého ZŠ Nepomuk
15. května 19:00 Svatojánské večerní chvály v kostele sv. Jana Nepomuckého, vede P. Jiří Špiřík, za účasti biskupů Schola u Redemptoristů (z kostela sv. Jana Nep. v Plzni), sbormistr Antonín Švehla
16. května 7:30 Poutní mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého, celebruje P. Mariusz Klimczuk Ludmila Jenčíková – varhany
16. května 10:00 Hlavní slavnostní poutní mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého, celebruje Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český, za přítomnosti českých a moravských biskupů, moderuje P. Miroslav Herold Pěvecký sbor Canto nepomucenum a hosté, Petr Vopalecký – varhany, manželé Štěpán a Magdalena Graffovi – housle
16. května 18:00 Asistovaná mše svatá podle misálu z r. 1962 s gregoriánským chorálem, kostel sv. Jana Nepomuckého  
17. – 18. května   Jarní zasedání České biskupské konference v Nepomuku (uzavřená společnost)  
18. května 11:00 Modlitba za vlast v kostele sv. Jakuba Většího, celebruje biskup Mons. Vlastimil Kročil za přítomnosti českých a moravských biskupů a představitelů obcí regionu Pěvecký sbor Canto nepomucenum, sbormistryně Jana Vopalecká, varhany Petr Vopalecký, Dětský lidový soubor ZUŠ Nepomuk Pšeničky
23. května 10:00 Mariánská poutní mše svatá v kostele Nanebevzetí P. Marie a sv. Vojtěcha na Zelené hoře u Nepomuka, celebruje P. Vojtěch Soudský. Po skončení mše svaté koncert sboru Velkobor Pěvecký a chrámový sbor Velkobor (Velký Bor), sbormistryně Radka Kočí
28. května 17:00 Noc kostelů v kostele sv. Jana Nepomuckého – Divadelní představení Mučedník z Nepomuku – Dětský divadelní soubor Johánek a žáci 5. C (17:00), Koncert ZUŠ Nepomuk (18:00), posezení s farníky (19:00)  
30. května 10:00 Světová svatojánská pouť za účasti tuzemských i zahraničních kněží z oblastí svatojánského kultu v kostele sv. Jana Nepomuckého, celebruje biskup Mons. Tomáš Holub Pět zemí, pět písní, pět jazyků, pět Janových hvězd aneb hudebníci z Nepomuka a jeho partnerských měst
31. května 17:21 Slavnostní mše svatá na výroční den Janovy beatifikace v kostele sv. Jana Nepomuckého, celebruje P. Vítězslav Holý Chrámový sbor z Rožmitálu, sbormistr Hubert Hoyer
Koncerty    
Datum Čas Název
16. května 16:00 Pocta svatému Janu Nepomuckému – koncert Plzeňské filharmonie pod taktovkou Ronalda Zollmana. Jako sólisté vystoupí Gabriela Eibenová, Nadia Ladkany, Tadeáš Hoza, Ondřej Holub a Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy pod vedením sbormistra Jakuba Zichy, moderuje P. Miroslav Herold, kostel sv. Jakuba Většího (možnost sledovat rovněž na velkoplošné obrazovce ve farní zahradě). Koncert se koná pod záštitou Mgr. Martina Baxy, poslance Parlamentu České republiky
30. května 17:00 Eva Urbanová: Open Air Nepomuk – koncert k poctě sv. Jana Nepomuckého v předvečer výročí blahořečení. Sopranistka Eva Urbanová a mladí hosté za doprovodu Komorního orchestru Národního divadla, dirigent David Švec, náměstí Augustina Němejce v Nepomuku (vstupné 300 – 990 Kč, předprodej plzenskavstupenka.cz). Koncert se koná pod záštitou manželky prezidenta republiky Ivany Zemanové
     
13. února 17:00 Víra a láska – mezzosopranistka Eliška Mourečková s klavírním doprovodem, hudební sál arciděkanství Nepomuk – online a záznam přes: youtube
20. března 19:00 Hudba doby Jana z Pomuku – Tomáš Hála – varhany, spinettino a clavicimbalum (středověký předchůdce klavíru), Zuzana Kopřivová a Marie Šimůnková – zpěv. Zazní středověká hudba součastníků Johánka z Pomuku včetně skladeb pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna, průvodní slovo prof. Jan Royt, kostel sv. Jakuba Většího v Nepomuku (online)
5. dubna 14:00 Velikonoční koncert Sester Strolených ke cti sv. Jana Nepomuckého – kostel sv. Petra a Pavla v obci Mileč (vstupné dobrovolné)
9. května 15:00 Koncert pro zázrak narození (ke Dni matek) – koncert k poctě všech maminek včetně Zelenohorské madony – pod uměleckým vedením Pavla Tylšara dále vystoupí Vojtěch Jouza (hoboj), Lukáš Kořínek (fagot), Edita Keglerová (cembalo) a studenti Pražské konzervatoře, koncert bude doplněn malířským masterclassem Václava Benedikta, kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Vojtěcha na Zelené hoře u Nepomuka (vstupné dobrovolné, občerstvení na místě zajištěno)
29. května 17:00 Nepomuk v rytmu Brazílie – ukázky oslav svatého Jana Nepomuckého v Jižní Americe pod vedením brazilských přátel ze São João Nepomuceno a Jany da Conceicao, areál hotelu U Zeleného stromu v Nepomuku (vstup zdarma, přenos z Brazílie bude zajištěn online na plátno)
14. června 19:00 Koncert naděje – sólistka DJKT Plzeň Ivana Veberová s varhanním doprovodem, kostel sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku (vstupné dobrovolné)
19. června 16:00 Hvězdy a hvězdičky – Žesťový soubor města Plzně, Dětský divadelní soubor Johánek a žáci 5. C ze ZŠ Nepomuk, Dětský lidový soubor Pšeničky ze ZUŠ Nepomuk, pěvecký sbor pod vedením Romana Škaly, náměstí Svobody ve Spáleném Poříčí (vstupné dobrovolné)
26. června 19:00 Koncert pro svatojánský chrám – Vladimír Roubal a hosté. Ředitel chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově rozezní svatojánské varhany, kostel sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku (vstupné dobrovolné)
17. července 19:00 Letní koncert mezzosopranistky Elišky Zajícové s klavírním doprovodem, kostel sv. Jana Nepomuckého v Nových Mitrovicích (vstupné dobrovolné)
20. srpna 19:00 Koncert pro Johánka z Pomuku – sopranistka Gabriela Eibenová za doprovodu trumpetisty Jaroslava Halíře a varhaníka Adama Viktory, kostel sv. Mikuláše ve Spáleném Poříčí (vstupné 100/80 Kč, předprodej v IC Spálené Poříčí)
11. září 18:00 Barokní koncert k poctě sv. Jana Nepomuckého – Oldřich Vlček (housle a průvodní slovo) a Bohdana Tesařová (hoboj, vítězka ENKOR International Competition USA-2020), kostel sv. Michaela archanděla v Mladém Smolivci-Dožicích (vstupné dobrovolné)
12. září 10:15 Pšeničky Johánkovi – Dětský lidový soubor ZUŠ Nepomuk „Pšeničky“ pod vedením Oldřicha Ondrušky a Romany Blankové, kostel Nanebevzetí Panny Marie v obci Kotouň (vstupné dobrovolné). Koncert navazuje na poutní mši svatou (mše od 9:30).
17. října 17:00 Koncert pro nebe – sólisté Michaela Katráková a Martin Vydra, kostel sv. Martina, Neurazy (vstupné dobrovolné)
Přednášky / putování    
Datum Čas Název
22. dubna 17:00 Z výzkumu barokních chrámů – Ing. arch. Karel Doubner, sál arciděkanství Nepomuk (vstupné dobrovolné)
6. května 13:30 Komentovaná vycházka „Okolo svatých Janů“. Kolik potkáme sv. Janů Nepomuckých na 12 km trase – Nepomuk – Třebčice – Vrčeň – Klášter? Sraz na hrázi Špitálského rybníka, pořádá odbor KČT Nepomuk (vstupné zdarma)
25. května 18:00 Sv. Jan Nepomucký kontra Mistr Jan Hus. Přednáška pojedná o potřebě jednoty a staletí trvajícím rozdělení národa. Mons. Prof. PhDr. Petr Piťha, Dr.h.c., probošt Kolegiátní kapituly Všech Svatých na Hradě Pražském, sál arciděkanství Nepomuk (vstupné dobrovolné)
24. června 18:00 Světec oslavený pěti hvězdami. K ikonografii sv. Jana Nepomuckého – prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc., prorektor Univerzity Karlovy, sál arciděkanství Nepomuk (vstupné dobrovolné)
18. – 22. srpna   Pěší pouť z Prahy (z Karlova mostu) do Nepomuka. Cesta povede přes Skalku u Mníšku pod Brdy, Svatou Horu, Rožmitál a Třemšín. Ubytování a doprovodné vozidlo pro zavazadla (stany, spacáky) bude zajištěno. Denní trasa kolem 20 km. Každodenní mše svatá, duchovní slovo a modlitba za chůze. Bližší informace u fr. Matyáše Razíma FSSP (matyas.razim@gmail.com)
7. září 18:00 Nejznámější Čech sv. Jan Nepomucký – P. Mgr. Miroslav Herold, Lic., SJ, sál arciděkanství Nepomuk (vstupné dobrovolné)
7. října 18:00 Klášter Kladruby a sv. Jan Nepomucký – Ing. Karel Drhovský, sál arciděkanství Nepomuk (vstupné dobrovolné)
     
ÚSTR    
19. března 18:00 Fenomén skryté církve a tajných svěcení – Lic.iur.can. Eva Vybíralová, Ph.D., sál arciděkanství Nepomuk (online přes YOUTUBE)
9. července 18:00 Fenomén šlechty v proměnách 20. století – ředitel ÚSTR Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph. D., sál Městského muzea a galerie Nepomuk (vstupné dobrovolné)
17. září 18:00 Kardinál Beran a perzekuce věřících na Nepomucku – Stanislava Vodičková, DiS. – sál arciděkanství Nepomuk (vstupné dobrovolné)
Výstavy  
Datum Název
25. dubna – 20. května Svatý Jan Nepomucký: Nezapomněl, ani my nezapomeneme. Ak. malířka Victoria Kodl-Janotová (Německo) – obrazy . Vernisáž 25. dubna ve 14:00 hod. za účasti Dětského lidového souboru ZUŠ Nepomuk „Pšeničky“, Městské muzeum a galerie Nepomuk, volně přístupné v době otevření Městského muzea Nepomuk
25. dubna – 20. května Václav Česák – Mistr Zelenohorského oltáře. Sochy – reliéfy – skicy – stodola Rodného domu Aug. Němejce v Nepomuku, prohlídka v rámci expozice Rodného domu Aug. Němejce
2. května – 30. září Krása zrakům ukrytá. Výstava originálního mobiliáře ze zámku Zelená Hora + kněžna Libuše. U příležitosti 800 let od první písemné zmínky o Zelené Hoře. Vernisáž s autogramiádou Evy Urbanové, Michaely Katrákové a Martina Vydry. 2. května v 17:00 hod. Městské muzeum a galerie Nepomuk, prohlídka výstavy v rámci okruhu Městského muzea Nepomuk
29. května – 25. června Svatojánské mosty  mezinárodní výstava dětských obrázků. Vernisáž 29. května v 15:00 hod. Městské muzeum a galerie, stodola Rodného domu Aug. Němejce a areál arciděkanství Nepomuk
1. července – 31. srpna Ladislav Čáslavský a Atelier K – obrazy. Vernisáž 1. části výstavy 2. července v 17:00 hod., vernisáž 2. části výstavy 6. srpna v 17:00 hod. Stodola Rodného domu Aug. Němejce v Nepomuku, prohlídka v rámci expozice Rodného domu Aug. Němejce
1. července – 31. srpna Pouťová ohlédnutí – fotografie nepomuckých svatojánských oslav a poutí před rokem 1993, sál Městského muzea a galerie Nepomuk, prohlídka v rámci okruhu Městského muzea Nepomuk
2. října – 11. listopadu Ten, který čeří hladiny. Jana Vopalecká – obrazy a Kateřina Vopalecká – vitráže. Vernisáž 2. října v 15:00 hod. za doprovodu sboru Canto nepomucenum, Městské muzeum a galerie Nepomuk, volně přístupné v době otevření Městského muzea Nepomuk
   
Svatojánské muzeum  
14. května – 30. září Audiovizuální výstava fotografií Milana Demely a Pavla Jirana. Fotografie z novodobých svatojánských oslav a poutí u nás i v zahraničí. Vernisáž s promítáním fotografií 14. května v 18:00 hod. Konferenční sál arciděkanství Nepomuk, prohlídka možná přes Svatojánské muzeum
   
ÚSTR v kostele sv. Jakuba Většího  
18. března – 4. května Velehrad Vás volá – vernisáž 18. března v 18.00 hod., prohlídka možná přes Svatojánské muzeum, online přes YOUTUBE
6. května – 6. července Diktatura vs. naděje – vernisáž 6. května v 18.00 hod., prohlídka možná přes Svatojánské muzeum
8. července – 14. září Ve znamení tří deklarací – vernisáž 8. července v 18.00 hod., prohlídka možná přes Svatojánské muzeum
16. září – 28. listopadu Nebe bylo plné hvězd – vernisáž 16. září v 18.00 hod., prohlídka možná přes Svatojánské muzeum
Pro děti  
  V rámci výročí nezapomínáme ani na nejmladší generaci. V Informačním centru Nepomuk jsou k dispozici dětské pracovní listy a omalovánky, sloužena bude dětská mše, nabídneme dětské besedy a prohlídky expozic, odehrajeme dětské divadelní představení, s dětmi vytvoříme komiks, nabídneme výstavu dětských prací a také speciální program Plzeňské filharmonie či pátrací hru v okolí Zelené hory.
Datum Název
Bude k dispozici online Jazyk svatého Jana Nepomuckého. Co znají obyvatelé vzdálených světadílů z Plzeňského kraje? Nabízí se odpověď, že například světově proslulý ležák. Jistě, je tomu tak. Avšak již o několik staletí dříve znali katoličtí věřící v značné části Evropy, jižní Ameriky, Asie a dalších míst nepomuckého rodáka – svatého Jana nebo také Johánka. Generální vikář pražské arcidiecéze Jan z Nepomuku zemřel mučednickou smrtí jako oběť zvůle krále Václava IV. Stal se tak nejslavnějším českým středověkým politickým vězněm. Jeho odkaz přetrval i přes období husitské a plně uctívaným se stává zejména po bitvě na Bílé hoře. Co přispělo světovému věhlasu tohoto českého světce? Kdo jeho myšlenky šířil v daleké cizině? Jaká slavná umělecká díla jsou naším Johánkem inspirována? Ale především – jak je to s jeho jazykem? Je živý i dnes, téměř 630 let po smrti? Na vše odpoví nový multimediální pořad určený dětskému, případně rodinnému publiku. Připravila Plzeňská filharmonie, Svatopluk Schuller: hlavní role, Martin Pášma: scénář, Tomáš Ille: hudba, Tomáš Brauner: dirigent
1. května – 31. října Venkovní pátrací hra Za tajemstvím sv. Jana. Stanoviště s různými úkoly v okolí Zelené hory. Během dne vhodné pro rodiny s malými dětmi a kočárky, po setmění pro starší děti (cestu nutno projít s vlastní čelovkou, nebo světlem). Aby byla hra prožita všemi smysly, doporučujeme obstarat dopředu tzv. Tajemný balíček, který bude k dispozici za dobrovolný příspěvek v Infocentru Nepomuk. Připravilo MC Beruška, z. s.

Změna programu vyhrazena. Sledujte stránky www.svatynepomuk.cz

 
 

 

Komentáře jsou vypnuty.

 • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého