• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

Pozvánka na valnou hromadu MSJN 26.5.2024

P o z v á n k a

na řádnou valnou hromadu Matice sv. Jana Nepomuckého

která se bude konat v neděli, dne 26.května 2024, v přízemí Arciděkanství Nepomuk na Přesanickém náměstí č.1 od 15:00 hodin.

 Výbor Matice připravil následující program :

 1. Zahájení protektorem a předsedou MSJN, určení zapisovatele
 2. Přijetí nových členů MSJN
 3. Návrh tří členů návrhové komise předsedou MSJN a jejich schválení VH
 4. Zpráva o činnosti výboru MSJN od poslední VH
 5. Zpráva o hospodaření s majetkem a představení roční účetní uzávěrky za rok 2023
 6. Zpráva o rozpracovaných akcích -sbírka na vlajku a její    výroba, Svatojánské mosty, poutě

 7. Návrhy činnosti MSJN pro rok 2024
 8. Navržení usnesení z Valné hromady návrhovou komisí, jeho případné doplnění a schválení přítomnými členy MSJN
 9. Diskuse
 10. Závěr

   

  Věříme v co největší účast členů Matice svatého Jana Nepomuckého na této Valné hromadě, při které bude možno zaplatit v hotovosti členské příspěvky na rok 2023 -24 (příp. předcházející). Jejich výše se nemění – ročně se jedná o 400,- Kč pro výdělečně činného člena, 200,- Kč pro ostatní.

  Pro všechny přítomné bude připraveno příjemné pohoštění.

   

  V Nepomuku, dne 4.4.2024

  Za výbor MSJN

  předseda Václav Česák

Komentáře jsou vypnuty.

 • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého