• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

Jarní pouť 2022

Mše v kostele sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku dne 20. března 2022, kterou celebroval českobudějovický biskup Mons. Pavel Posád, byla věnována 629. výročí umučení sv. Jana Nepomuckého a zároveň 100. výročí úmrtí posledního českého krále Karla I. Součástí mše byly relikvie obou světců. Habsburkové měli sv. Jana Nepomuckého ve velké úctě, byl patronem jejich domu, zasloužili se o jeho blahořečení i svatořečení a pravidelně navštěvovali Janův hrob v katedrále sv. Víta v Praze i Janovo rodiště – město Nepomuk. PhDr. Milan Novák, osobní pobočník arcivévody Karla Habsburského, požádá 1. dubna na Madeiře o darování a umístění stálé relikvie do kostela sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku. Ta by měla být slavnostně do kostela umístěna přesně za rok, při 630. výročí umučení sv. Jana Nepomuckého. Bude se jednat o jedinou relikvii v rámci Plzeňského kraje. Zároveň ve Svatojánském muzeu Nepomuk vznikne stálá expozice k poctě rodu Habsburků ve spojení ke sv. Janu Nepomuckému.

Havními hosty nedělní mše svaté v Nepomuku byli:

Mgr. Nina Nováková, poslankyně Parlamentu ČR, předsedkyně Matice staroboleslavské a jeden ze strážců Palladia země české, jmenovaných kardinálem Dukou, arcibiskupem pražským.

PhDr. Milan Novák, komandér papežského řádu sv. Řehoře Velikého, komtur řádu sv. Jiří, evropského řádu Domu Habsbursko-Lotrinského, představený Modlitební ligy císaře Karla I. v ČR, osobní pobočník arcivévody Karla Habsburského

Ing. Gabriela Kalinová, CSc., členka výboru Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova, historička, spisovatelka, překladatelka

Pěší pluk IR-35 Pětatřicátnící z Plzně

 
 

Komentáře jsou vypnuty.

  • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého