Zúčastněte se Svatojánské konference v Nepomuku !

V sále Městského muzea Nepomuk proběhne 13. 5. 2019 již XV. regionální konference GL na téma Svatý Jan Nepomucký v evropském kulturním kontextu. Nabízíme tímto nepřihlášeným účastníkům možnost účasti bez předchozí registrace coby posluchači (bez hrazeného oběda) za 150 Kč/osoba. Poplatek je splatný v rámci prezence (9:00 – 10:00) v den konference. Konferenci pořádá Město Nepomuk ve…

Pokračovat ve čtení …

Pozvánka na noc kostelů 24.5.2019

V rámci akce noc kostelů v pátek dne 24.5.2019 zveme srdečně do kostela svatého Jana Nepomuckého, kde bude následující program: Zahájení v 18 hodin Koncert ZUŠ Nepomuk  (18-19 hodin) Informace o kadidle a kadidelnici (ukázka zapalování kadidla, použití při mši sv., služba turiferáře, navikuláře)    –    19 -19:30 hodin Komentovaná prohlídka interiéru kostela  a bohoslužebných…

Pokračovat ve čtení …

Podoba sv. Jana Nepomuckého odhalena

V úterý 19. 3. 2019 se od 18 hodin v hudebním sále v budově arciděkanství na Přesanickém náměstí v Nepomuku došlo ke slavnostnímu odhalení skutečné podoby sv. Jana Nepomuckého u příležitosti výročí 290 let od svatořečení nepomuckého rodáka a také 300. výročí od objevení domnělé relikvie jazyka, která vedla ke svatořečení patrně nejznámějšího Čecha. Další informace o této události najdete v…

Pokračovat ve čtení …

Pozvánka na valnou hromadu MSJN za rok 2018

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU MATICE SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO ZA ROK 2018   Tato Valná hromada se bude konat v neděli, dne 24. března 2019, v přízemí nepomuckého Arciděkanství na Přesanickém náměstí č.1 od 17:00 hodin. Účast všech členů je nanejvýš žádoucí, neboť zde budou přijímáni noví členové.     Výbor Matice připravil následující…

Pokračovat ve čtení …

Svatojánské akce v roce 2019

Město Nepomuk ve spolupráci se Spolkem Genius loci českého jihozápadu, Spolkem Malostranský hřbitov, Mikroregionem Nepomucko a Římskokatolickou farností arciděkanstvím Nepomuk se rozhodly u příležitosti těchto výročí uspořádat XV. regionální konferenci GL pod názvem Svatý Jan Nepomucký v evropském kulturním kontextu Konference proběhne v pondělí 13. května 2019 a v úterý 14. května 2019 v prostorách Městského muzea…

Pokračovat ve čtení …