Strategický plán činnosti MSJN na období 2019-2029

K blížícímu se výročí 300 let od blahořečení  sv. Jana Nepomuckého v roce 2021 a jeho svatořečení v roce 2029 vypracovala Matice Strategický plán činnosti MSJN na roky 2019-2029, který bude do 16.5.2019 projednán s městem Nepomuk, otcem biskupem a konzistoří českobudějovické diecéze. Dokument naleznete zde:  Strategický plán činnosti Matice sv Ing. Petr Jenčík, předseda MSJN…

Pokračovat ve čtení …

Nový lustr do kostela sv. Jana Nepomuckého

Arciděkanství Nepomuk prosí všechny ctitele sv. Jana Nepomuckého o příspěvek na nový lustr do kostela sv. Jana Nepomuckého. Lustr by měl stát kolem 120 000 Kč. Příspěvek můžete zaslat na účet Římskokatolické farnosti Nepomuk č. 725 087 369/0800. Vizualizace lustru je níže. Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost. Žehná P. Jiří Špiřík.             

Pokračovat ve čtení …

Zúčastněte se Svatojánské konference v Nepomuku !

V sále Městského muzea Nepomuk proběhne 13. 5. 2019 již XV. regionální konference GL na téma Svatý Jan Nepomucký v evropském kulturním kontextu. Nabízíme tímto nepřihlášeným účastníkům možnost účasti bez předchozí registrace coby posluchači (bez hrazeného oběda) za 150 Kč/osoba. Poplatek je splatný v rámci prezence (9:00 – 10:00) v den konference. Konferenci pořádá Město Nepomuk ve…

Pokračovat ve čtení …

Pozvánka na noc kostelů 24.5.2019

V rámci akce noc kostelů v pátek dne 24.5.2019 zveme srdečně do kostela svatého Jana Nepomuckého, kde bude následující program: Zahájení v 18 hodin Koncert ZUŠ Nepomuk  (18-19 hodin) Informace o kadidle a kadidelnici (ukázka zapalování kadidla, použití při mši sv., služba turiferáře, navikuláře)    –    19 -19:30 hodin Komentovaná prohlídka interiéru kostela  a bohoslužebných…

Pokračovat ve čtení …