Svatojánská pouť v Tetíně

Dne 20. května 2023 se zástupci Matice sv. Jana Nepomuckého zúčastnili Svatojánské pouti Na Tětíně. Po mši svaté následovala přednáška, kde předseda Václav Česák představil náš spolek a akce k významnému výročí 630. let od umučení sv. Jana Nepomuckého. Místopředseda Ing. Pavel Jiran představil partnerská města a svatojánské spolky v Evropě, Jižní a Severní Americe. Na závěr přednášky přednesl spisovatel…

Pokračovat ve čtení …

Ohlédnutí za jarní nepomuckou poutí

Ohlédnutí za jarní svatojánskou poutí 2023 – 630 let od umučení sv. Jana Nepomuckého Poutní mše svatá k výročí 630 let od umučení sv. Jana Nepomuckého. Celebroval P. Mgr. Miroslav Herold, Lic., SJ. Součásti slavnosti bylo procesí od Arciděkanství ke kostelu sv. Jana Nepomuckého a uložení relikvie posledního českého krále blahoslaveného Karla I. Rakouského. Slavnosti se…

Pokračovat ve čtení …