Přednášku o kardinálu Beranovi navštívila rodina

Velmi zajímavou přednášku o kardinálu Josefu Beranovi přednesla 17. září v sále arciděkanství Nepomuk Stanislava Vodičková z Ústavu pro studium totalitních režimů. Přednášky se zúčastnila rovněž praneteř kardinála Danuše Kavinová-Brabcová s manželem, která spravuje archiv kardinála a pečuje o jeho odkaz. Přednášku dále doplnily zajímavé postřehy přítomných o perzekucích věřících na Nepomucku. Akce se konala v rámci 300. výročí blahořečení…

Pokračovat ve čtení …

Bratrstvo SJN

Dne 20. září 2021 bylo slavnostně obnoveno slavné Svatojanské bratrstvo při kostele sv. Jana Nepomuckého „Na Skalce“ v Praze, založené v roce 1706. Bratrstvo vykonává činnost pod ochranou Panny Marie ku cti svatého Jana Nepomuckého, v historii sizískalo značnou oblibu, mívalo přes tisícovku členů, kněží i laiků, mezi něž patřila třeba císařovna Marie Ludovika Španělská a mnoho příslušníků…

Pokračovat ve čtení …

Matice SJN navštívila Šťáhlavy

V sobotu 28.8.2021 byli zástupci naší Matice přizváni k účasti na slavnostním odhalení a žehnání zrestaurované sochy sv. Jana Nepomuckého ve Šťáhlavech. Barokní socha světce, původně umístěná na mostě přes řeku Úslavu, je nyní nově umístěna na podstavci v parčíku vpravo od komunikace z centra ke zmiňovanému mostu. Poděkování za dokonale zorganizovanou akci u příležitosti 300. výročí…

Pokračovat ve čtení …