Ohlédnutí za jarní nepomuckou poutí

Ohlédnutí za jarní svatojánskou poutí 2023 – 630 let od umučení sv. Jana Nepomuckého Poutní mše svatá k výročí 630 let od umučení sv. Jana Nepomuckého. Celebroval P. Mgr. Miroslav Herold, Lic., SJ. Součásti slavnosti bylo procesí od Arciděkanství ke kostelu sv. Jana Nepomuckého a uložení relikvie posledního českého krále blahoslaveného Karla I. Rakouského. Slavnosti se…

Pokračovat ve čtení …

Martin Vydra zpíval v USA

Spojené státy americké jsou snem mnoha umělců, zvláště, jedná-li se o města New York, Chicago a St. Louis. Martinovi Vydrovi se tento sen splnil v září 2022, kdy po 2,5 letech čekání z důvodu coronavirové pandemie mohl konečně vyrazit na dlouho odkládané první turné do USA. Turné se uskutečnilo u příležitosti 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého a místa…

Pokračovat ve čtení …