Svatý Jan Čechům dán

Matice sv. Jana Nepomuckého srdečně zve na slavnost uctění mučednické smrti sv. Jana Nepomuckého v sobotu 18. března 2017 v Nepomuku Program: 11:00 hod.  mše sv. v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého (hlavní celebrant P. Mgr. Miroslav Herold, ThLic., SJ) 14:00 hod.  komentovaná prohlídka Svatojánského muzea v budově arciděkanství 15:00 hod.  komentovaná prohlídka výstavy „Svatý…

Pokračovat ve čtení …

ŽEHNÁNÍ VELKÉHO ADVENTNÍHO VĚNCE 29.11.2015

Římskokatolická farnost aciděkanství Nepomuk a Matice sv. Jana Nepomuckého srdečně zvou na ŽEHNÁNÍ VELKÉHO ADVENTNÍHO VĚNCE Nepomuk, Přesanické nám, u sloupu sv. Vojtěcha 1. neděle adventní – 29. 11. 2015 v 9.45 hod. Program: – žehnání přinesených adventních věnců – advetní zpěvy – průvod a mše sv. v kostele sv. Jakuba ADVENT (latinské slovo adventus tzn. příchod) Průvodcem doby adventní je uvitý zelený…

Pokračovat ve čtení …

JARNÍ NEPOMUCKÁ POUŤ 21. 3. 2015

Město Nepomuk společně s arciděkanstvím Nepomuk připravilo na první jarní sobotu bohatý a pestrý kulturní program. Od 8:00 do 15:00 se bude na náměstí A. Němejce konat letošní první FARMÁŘSKÝ TRH se zabijačkou a prodejem zabijačkových specialit (jitrnice, jelítka, ovar, polévka, guláš …). Na trhu bude samozřejmě možné nakoupit množství dalších regionálních a farmářských…

Pokračovat ve čtení …

Svatojakubská pouť v Nepomuku 25.07.2014

Matice sv. Jana Nepomuckého a Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk zvou na Svatojakubská pouť v Nepomuku Pátek 25. července 2014 Program: 16.00 – požehnání „Svatojánské zahrady“ kolem poutního kostela sv. Jana Nepomuckého – průvod se sochou sv. Jana „z domu narození do domu křtu“ 17.00 – poutní mše sv. v arciděkanském kostele sv. Jakuba St. 18.30 – 22.00 – agapé v…

Pokračovat ve čtení …