Valná hromada Matice sv. Jana Nepomuckého

se konala v neděli 23. února 2020 od 16 hodin v budově arciděkanství v Nepomuku. Sešlo se 23 „matičářů“ a pozvání neodmítli dva hosté: Pavel Motejzík, DiS.,manažer Mikroregionu Nepomucko, a  P.Jan Nepomuk Svoboda OFM, z Plzně – Lochotína.  Po zahájení vzpomněli přítomní modlitbou, kterou vedl P. Ing. Mgr. Slávek Holý, na zemřelého předsedu Matice Ing. Petra Jenčíka…

Pokračovat ve čtení …