Socha sv. Jana Nepomuckého pro Ugandu hotova!

Pokud sledujete zápisy z našich schůzí, jistě Vám neušly zmínky o spolupráci naší Matice s Arcidiecézní charitou Praha. Náš aktivní člen, výtvarník a sochař p. Václav Česák ze Starého Smolivce byl totiž charitou osloven, aby vytvořil sochu našeho rodáka a světce pro školu ve městě Kitula v Ugandě. Výstavbu této školy financovala Arcidiecézní charita z darů českých dárců…

Pokračovat ve čtení …

Pět hvězd pro sv. Jana Nepomuckého na hradě Rabí

Koncert byl přes nejisté počasí uspořádán Otavskou společností sv. Jana Nepomuckého na původně plánovaném místě, tedy pod širým nebem v areálu hradu Rabí. Volili dobře, nezmokli jsme. Naše jedenáctičlenná výprava se zhostila svého úkolu přinést naši sochu sv. Jana v procesí před podium bez zádrhelů, doprovázela nás při tom hudba. Takto byl koncert zahájen a po krátkém rozhovoru P. Slávka s konferencierkou koncertu…

Pokračovat ve čtení …

VALNÁ HROMADA MATICE SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO 19. června 2011 v přízemí Arciděkanství v Nepomuku

POZVÁNKA na řádnou VALNOU HROMADU MATICE SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO, která se bude konat v neděli, dne 19. června 2011 v přízemí Arciděkanství v Nepomuku na Přesanickém náměstí 1 od 17:30 hod. Jedná se o nevolební valnou hromadu, při které bude pouze dovolen zesnulý člen kontrolní komise. Výbor Matice připravil následující program: 1. Zahájení a úvodní slovo předsedy…

Pokračovat ve čtení …

Slavnostní otevření „Malého muzea pod věžemi kostela sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku“

Matice Svatého Jana Nepomuckého zve širokou veřejnost na slavnostní otevření „Malého muzea pod věžemi kostela sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku“ v sobotu 14. května 2011 od 17.30 hod. před kostelem sv. Jana. Projekt je realizován za podpory Programu rozvoje venkova – OSA IV. LEADER u Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku. Od 18.00 hodin se koná…

Pokračovat ve čtení …

50. výročí založení muzea v Nepomuku

Ve dnech 27. a 28. května 1961 bylo v Nepomuku, po třech letech usilovné práce, slavnostně otevřeno Vlastivědné muzeum.Hlavními iniciátory tohoto počinu byli odborný učitel Jaroslav Tykal a MUDr. Karel Podzemský, kterým pomáhalo dalších téměř padesát dobrovolníků z města i širokého okolí. V budově arciděkanství byly pro muzeum vyčleněny čtyři místnosti a v průchodu vzniklo ještě lapidárium.Slavnostní otevření proběhlo za účasti…

Pokračovat ve čtení …