Slavnostní otevření „Malého muzea pod věžemi kostela sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku“

Matice Svatého Jana Nepomuckého zve širokou veřejnost na slavnostní otevření „Malého muzea pod věžemi kostela sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku“ v sobotu 14. května 2011 od 17.30 hod. před kostelem sv. Jana. Projekt je realizován za podpory Programu rozvoje venkova – OSA IV. LEADER u Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku. Od 18.00 hodin se koná…

Pokračovat ve čtení …

50. výročí založení muzea v Nepomuku

Ve dnech 27. a 28. května 1961 bylo v Nepomuku, po třech letech usilovné práce, slavnostně otevřeno Vlastivědné muzeum.Hlavními iniciátory tohoto počinu byli odborný učitel Jaroslav Tykal a MUDr. Karel Podzemský, kterým pomáhalo dalších téměř padesát dobrovolníků z města i širokého okolí. V budově arciděkanství byly pro muzeum vyčleněny čtyři místnosti a v průchodu vzniklo ještě lapidárium.Slavnostní otevření proběhlo za účasti…

Pokračovat ve čtení …