POZVÁNKA na řádnou VALNOU HROMADU 10.02.2012

MATICE SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO, která se bude konat v pátek, dne 10. února 2012 v přízemí Arciděkanství v Nepomuku na Přesanickém náměstí 1 od 17:30 hod. Jedná se o nevolební valnou hromadu. Výbor Matice připravil následující program : 1. Zahájení a úvodní slovo předsedy MSJN 2. Navržení a schválení tří členů návrhové komise 3. Zpráva o činnosti výboru…

Pokračovat ve čtení …

Pozvánka na čtvrtou plavbu Nepomukem

Matice svatého Jana Nepomuckého spolu s panem Zdeňkem Bergmanem, majitelem První všeobecné člunovací společnosti a převozníkem pražským s chvályhodnou podporou města Nepomuk, opět po roce uspořádá již čtvrtou plavbu lodí Nepomuk pro občanstvo města Nepomuka. Plavba salonní rychlolodí, nesoucí jméno slavného rodáka našeho města, která jest ozdobou a korunou flotily, uskuteční se v pátek devátého září…

Pokračovat ve čtení …

Socha sv. Jana Nepomuckého pro Ugandu hotova!

Pokud sledujete zápisy z našich schůzí, jistě Vám neušly zmínky o spolupráci naší Matice s Arcidiecézní charitou Praha. Náš aktivní člen, výtvarník a sochař p. Václav Česák ze Starého Smolivce byl totiž charitou osloven, aby vytvořil sochu našeho rodáka a světce pro školu ve městě Kitula v Ugandě. Výstavbu této školy financovala Arcidiecézní charita z darů českých dárců…

Pokračovat ve čtení …

Pět hvězd pro sv. Jana Nepomuckého na hradě Rabí

Koncert byl přes nejisté počasí uspořádán Otavskou společností sv. Jana Nepomuckého na původně plánovaném místě, tedy pod širým nebem v areálu hradu Rabí. Volili dobře, nezmokli jsme. Naše jedenáctičlenná výprava se zhostila svého úkolu přinést naši sochu sv. Jana v procesí před podium bez zádrhelů, doprovázela nás při tom hudba. Takto byl koncert zahájen a po krátkém rozhovoru P. Slávka s konferencierkou koncertu…

Pokračovat ve čtení …

VALNÁ HROMADA MATICE SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO 19. června 2011 v přízemí Arciděkanství v Nepomuku

POZVÁNKA na řádnou VALNOU HROMADU MATICE SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO, která se bude konat v neděli, dne 19. června 2011 v přízemí Arciděkanství v Nepomuku na Přesanickém náměstí 1 od 17:30 hod. Jedná se o nevolební valnou hromadu, při které bude pouze dovolen zesnulý člen kontrolní komise. Výbor Matice připravil následující program: 1. Zahájení a úvodní slovo předsedy…

Pokračovat ve čtení …