• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

Záznamy z oslav 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého

Aktuality z oslav 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého:

– 20.03. v 17.00 Mše svatá k památce umučení sv. Jana Nepomuckého v kostele sv. Jakuba Většího, celebruje biskup Mons. Pavel Posád, Pěvecký sbor Canto nepomucenum a hosté, sbormistryně Jana Vopalecká, varhany Petr Vopalecký – online přenos

Dodatečne se omlouváme všem, kteří čekali na záznam vernisáže výstavy „Velehrad vás volá“, konané 18.3. 2021 v 18 v hodin a přímý přenos mše svaté k výročí mučednické smrti sv. Jana Nepomuckého, celebrované biskupem Pavlem Posádem, konané dne 20.3. 2021 v 17hod v kostele sv. Jakuba Většího v Nepomuku. Zdržení nastalo z technických důvodů firmy zajišťující tyto online přenosy.
Předsednictvo a organizační výbor Matice sv. Jana Nepomuckého

– 20.03. v 19.00 Koncert Hudba doby Jana z Pomuku – Tomáš Hála – varhany, spinettino a clavicimbalum (středověký předchůdce klavíru), Zuzana Kopřivová a Marie Šimůnková – zpěv. Zazní středověká hudba současníků Johánka z Pomuku včetně skladeb pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna, průvodní slovo prof. Jan Royt, Arciděkanství Nepomuk – online přenos

– 19.3. v 18.00 Přednáška Fenomén skryté církve a tajných svěcení – Lic.iur.can. Eva Vybíralová, Ph.D. – online přenos

– 18.03. Výstava „Velehrad vás volá“ z kostela sv. Jakuba – video

Komentáře jsou vypnuty.

  • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého