• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

Valná hromada Matice sv. Jana Nepomuckého

se konala v neděli 23. února 2020 od 16 hodin v budově arciděkanství v Nepomuku. Sešlo se 23 „matičářů“ a pozvání neodmítli dva hosté: Pavel Motejzík, DiS.,manažer Mikroregionu Nepomucko, a  P.Jan Nepomuk Svoboda OFM, z Plzně – Lochotína. 

Po zahájení vzpomněli přítomní modlitbou, kterou vedl P. Ing. Mgr. Slávek Holý, na zemřelého předsedu Matice Ing. Petra Jenčíka a na zemřelého člena Matice Karla Antona.

Zasedání valné hromady řídil místopředseda Matice Ing. Pavel Jiran, který podal zprávu o činnosti Matice v r. 2019, která byla a stále je orientována především na přípravu svatojánských oslav v r. 2021 podle Strategického plánu 2019-2029, jenž byl v minulém roce vypracován. Další stěžejní aktivitou minulého roku byla příprava na osazení kruhového objezdu v Nepomuku nalezenou sochou sv. Jana Nepomuckého v areálu bývalého augustiniánského kláštera ve Lnářích.

Valná hromada zvolila nového předsedu Matice – stal se jím sochař Václav Česák ze Starého Smolivce, dosavadní velmi aktivní člen výboru Matice, schopný organizátor, jemuž odkaz sv. Jana Nepomuckého velmi leží na srdci, což dokazuje svou uměleckou tvorbou. Například před nedávnem vytvořil čtyři bronzové sošky sv. Jana Nepomuckého v moderním figurativním pojetí – ty budou předány jako dar do čtyř amerických farností, které navštíví v dubnu 2020 nepomucká delegace vedená P. Motejzíkem. V delegaci bude i jeden zástupce Matice, Ing. Pavel Jiran.

Na další tři roky byli zvoleni také členové výboru Matice: Ing. Pavel Jiran, místopředseda Matice, Marie Bílková, jednatelka,  Ladislav Balík a Štěpánka Kodýdková, členové výboru. Kontrolní komise bude pracovat pod vedením Ing. Miroslava Němce ve složení JUDr. Ing. Vlaimír Väter a Ing. Radovan Sochor.

Je velmi potěšitelné, že řady „matičářů“ se opět rozrostly. Na valné hromadě bylo přijato deset nových členů, takže v současné době má Matice 42 členů. Doufejme, že nárůst členů bude pokračovat a úcta k nepomuckému světci se bude šířit. 

Marie Bílková, jednatelka

 

 

 

 

Komentáře jsou vypnuty.

  • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého