• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

Svatý Jan Nepomucký, jeho kult a protagonisté tohoto kultu na Malostranském hřbitově v Praze – pozvánka

Svatojánské muzeum a Mikroregion Nepomucko ve spolupráci se spolkem Malostranský hřbitov pořádají

v sobotu 1. 7. 2017 od 14:00 hodin ve Svatojánském muzeu Nepomuk, Přesanické náměstí 1

přednášku na téma „Svatý Jan Nepomucký, jeho kult a protagonisté tohoto kultu na Malostranském hřbitově v Praze“.

Příspěvek se bude zabývat nejprve místy a osobami, spojenými se životem Jana  z Pomuku. Další pozornost bude věnována jeho posmrtným osudům, počátkům jeho kultu, jeho beatifikaci a svatořečení. Součástí prezentace bude krátký přehled kultovních míst u nás, v ostatních evropských zemích i v zámoří. Krátká zmínka bude věnována také hudebnímu doprovodu svatojánských slavností pod Karlovým mostem (Musica Navalis). 

Budou dále pojednány aktivity, spojedné s kultuem sv. Jana Nepomuckého v 19. století – oslava 100. výročí jeho svatořečení v roce 1829, vznik a aktivity Dědictví svatojánského, se zvláštním zřetelem na protagonisty těchto událostí pohřbené na Malostranském hřbitově v Praze (hudební skladatelé Tomášek a Vitásek, malíři Markovský a Hellich, náboženský spisovatel Václav Veleba, první tři ředitelé Dědictví svatojánského – Václav Michal Pešina z Čechorodu, Antonín Frencl, Vincenc Bradáč). Prezentace bude doplněna krátkou hudební ukázkou z děl skladatelů 18. století, kteří komponovali hudbu pro svatojánské slavnosti.

Vstupné dobrovolné

 

 

Komentáře jsou vypnuty.

  • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého