• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

Svatojánské akce v roce 2019

Město Nepomuk ve spolupráci se Spolkem Genius loci českého jihozápadu, Spolkem Malostranský hřbitov, Mikroregionem Nepomucko a Římskokatolickou farností arciděkanstvím Nepomuk se rozhodly u příležitosti těchto výročí uspořádat XV. regionální konferenci GL pod názvem

Svatý Jan Nepomucký v evropském kulturním kontextu

Konference proběhne v pondělí 13. května 2019 a v úterý 14. května 2019 v prostorách Městského muzea a galerie Nepomuk, náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk. Více informací o této akci a přihlášku najdete v přiložených souborech.

Nepomuk konference Jan Nepomucký 2019

 

Přihláška účastníka konference Nepomuk 2019  

 

Dále 19. března chceme v Nepomuku odhalit skutečnou tvář sv. Jana Nepomuckého, na jejíž podobě spolupracujeme již řadu měsíců se Svatojánským muzeem a Moravským zemským muzeem. Program bude zahájen v 16 hodin Mší svatou v kostele svatého Jana Nepomuckého v Nepomuku, následovat bude rovněž přednáška prof. PhDr. Ing. Jana Royta, Ph.D.: Ikonografie sv. Jana Nepomuckého a sv. Vojtěcha (18:00 hodin v sále arciděkanství). Vstupné bude dobrovolné.

Děkujeme všem příznivcům MSJN za spolupráci v roce 2018, přejeme požehnané Vánoce a šťastný nový rok 2019.

Ing. Petr Jenčík, předseda MSJN

 

Komentáře jsou vypnuty.

  • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého