• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

Svatojánská pouť Nepomuk 2017

Letošní pouť se vydařila, mj. i díky přízni sv. Petra, který nám dopřál ideální počasí. Pouť měla letos dvě prvenství : prvně k nám zavítal otec biskup Vlastimil Kročil coby intronizovaný 13. sídelní biskup českobudějovický a poprvé byla hlavní poutní mše svatá vysílaná přímým přenosem televizí NOE.

Účast věřících na hlavní mši byla velmi pěkná, mši sv. doprovázel chrámový sbor. Hlavním celebrantem byl otec biskup, který svoji promluvu zaměřil na historická fakta ze života našeho Johánka z Pomuku.

Za zmínku stojí určitě i hezké uspořádání v okolí arciděkanství. Na Přesanickém náměstí byly péčí města soustředěny stánky s řemeslnými výrobky od domácích marmelád a šťáv až po řezbářské kreace, ale bylo tu i tradiční loutkové divadlo, živá muzika nebo klasický dřevěný kolotoč pro malé děti. Dvůr za arciděkanstvím byl volně přístupný a mnoho poutníků si tu mohlo odpočinout a popovídat si.

I naše Matice se vynasnažila přispět k duchovnímu rozměru této události. Její členové nesli procesní sochu sv. Jana Nepomuckého před průvodem otce biskupa, kněží a ministrantů z arciděkanství do poutního kostela za vyzvánění všech zvonů, naše členka Edita Adlerová, slavná mezzosopranistka, zazpívala sólo během hlavní mše. Jako už tradičně jsme zajistili prodej devocionálií v Malém muzeu pod věžemi kostela SJN.

Doufejme, že se postupně vrátí smysl poutí od současného orientálního bazaru a předražených atrakcí k opravdovému putování k našim nebeským zastáncům a pomocníkům.

Ing. Petr Jenčík, předseda MSJN

Odkaz na přenos mše svaté televizí NOE: http://www.tvnoe.cz/video/12971

Fotogalerie:

 

 

 

Komentáře jsou vypnuty.

  • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého