• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

Program církevní části oslav 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého

NEPOMUK 2021 – PROGRAM CÍRKEVNÍ ČÁSTI OSLAV

Nadcházející oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého budou největší událostí v novodobé historii města Nepomuk, ve kterém se nejznámější český světec kolem roku 1340 narodil. Zástupci Římskokatolické farnosti – arciděkanství Nepomuk, Matice sv. Jana Nepomuckého a města Nepomuk se organizaci nadcházejících oslav věnují již od jara 2019. Úsilím mnoha lidí se podařilo připravit rozsáhlý program více než 50 nejrůznějších akcí. Pandemie COVID-19 přípravy značně komplikovala. Přestože i v květnu bude pravděpodobně počet účastníků na jednotlivých akcích značně omezen, organizátoři ujišťují, že všechny akce budou uspořádány, byť v krajním případě bez diváků. Zároveň budou v maximální možné míře zajištěny online přenosy na internetu. Dvě nejdůležitější události budou navíc v přímých přenosech vysílat celostátní televize:

16. května TV Noe:

v 10:00 Hlavní poutní mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého

v 16:00 Koncert Plzeňské filharmonie z kostela sv. Jakuba

30. května ve 20:15 hodin ČT Art: koncert Evy Urbanové „Open Air Nepomuk“ k poctě sv. Jana Nepomuckého.

MŠE A CÍRKEVNÍ PROGRAM

14. 5. (9:00) Poutní mše svatá kněží s účastí dětí; celebruje P. Vítězslav Holý, kostel sv. Jana Nepomuckého.

15. 5. (12:00) Slavnostní odhalení a požehnání sochy sv. Jana Nepomuckého, Mons. David Henzl, generální vikář biskupství českobudějovického; kruhový objezd U Pyramidy.

15. 5. (17:00) Večerní mše svatá k svátku sv. Jana Nepomuckého s nedělní platností: celebruje biskup litoměřický Jan Baxant; Otakar Jelínek – varhany; kostel sv. Jana Nepomuckého.

15. 5. (18:30) Divadelní představení Mučedník z Nepomuku: Dětský divadelní soubor Johánek a žáci 5. C ZŠ Nepomuk; kostel sv. Jana Nepomuckého.

15. 5. (19:00) Svatojánské večerní chvály: vede biskup litoměřický Jan Baxant; Schola u Redemptoristů z kostela sv. Jana Nepomuckého v Plzni, sbormistr Antonín Švehla; kostel sv. Jana Nepomuckého.

16. 5. (7:30) Poutní mše svatá: celebruje P. Mariusz Klimczuk; kostel sv. Jana Nepomuckého.

16. 5. (10:00) Hlavní slavnostní poutní mše svatá: celebruje Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český, za přítomnosti českých a moravských biskupů, moderuje P. Miroslav Herold; pěvecký sbor Canto nepomucenum a hosté: Petr Vopalecký – varhany, manželé Štěpán a Magdalena Graffovi – housle; kostel sv. Jana Nepomuckého.

16. 5. (18:00) Asistovaná mše svatá: podle misálu z r. 1962 s gregoriánským chorálem; kostel sv. Jana Nepomuckého.

18. 5. (11:00) Modlitba za vlast: celebruje biskup Mons. Vlastimil Kročil za přítomnosti českých a moravských biskupů a představitelů obcí regionu; Pěvecký sbor Canto nepomucenum, sbormistryně Jana Vopalecká, varhany Petr Vopalecký, Dětský lidový soubor ZUŠ Nepomuk Pšeničky; kostel sv. Jakuba Většího.

23. 5. (10:00) Mariánská poutní mše svatá: celebruje P. Vojtěch Soudský; Pěvecký a chrámový sbor Velkobor (Velký Bor), sbormistryně Radka Kočí; kostel Nanebevzetí P. Marie a sv. Vojtěcha na Zelené hoře u Nepomuka.

28. 5. (17:00) Noc kostelů, kostel sv. Jana Nepomuckého: divadelní představení Mučedník z Nepomuku – Dětský divadelní soubor Johánek a žáci 5. C (17:00), koncert ZUŠ Nepomuk (18:00), křížová cesta na Šibeniční vrch a posezení s farníky (19:00);

30. 5. (10:00) Světová svatojánská pouť: celebruje biskup Mons. Tomáš Holub za účasti tuzemských i zahraničních kněží z oblastí svatojánského kultu; Pět zemí, pět písní, pět jazyků, pět Janových hvězd aneb hudebníci z Nepomuka a jeho partnerských měst; kostel sv. Jana Nepomuckého.

31. 5. (17:21) Slavnostní mše svatá na výroční den Janovy beatifikace: celebruje P. Vítězslav Holý; Chrámový sbor z Rožmitálu, sbormistr Hubert Hoyer; kostel sv. Jana Nepomuckého.

Změna programu vyhrazena vzhledem k epidemické situaci. Aktuální program na www.svatynepomuk.cz.

Komentáře jsou vypnuty.

  • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého