• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

Pozvánka na valnou hromadu

P o z v á n k a

na řádnou valnou hromadu Matice sv. Jana Nepomuckého

která  se bude konat v neděli, dne 23. února 2020, v přízemí Arciděkanství Nepomuk na Přesanickém náměstí č.1 od 16:00 hodin.

 Výbor Matice připravil následující program :

 1.  Zahájení protektorem a místopředsedou MSJN, určení  zapisovatele
 2.  Přijetí nových členů MSJN
 3.  Návrh tří členů návrhové komise místopředsedou MSJN a jejich schválení VH
 4.  Návrh tří členů volební komise místopředsedou MSJN a jejich schválení VH
 5.  Zpráva o činnosti výboru MSJN od poslední VH
 6.  Zpráva o hospodaření s majetkem a představení roční účetní uzávěrky za rok 2019
 7.  Zpráva o rozpracovaných akcích
 8.  Volba předsedy, místopředsedy a dalších orgánů MSJN
 9.  Návrhy činnosti MSJN pro rok 2020
 10. Navržení usnesení z Valné hromady návrhovou komisí, jeho případné doplnění a schválení přítomnými členy MSJN
 11. Diskuse
 12. Závěr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  Věříme v co největší účast členů Matice svatého Jana Nepomuckého na této Valné hromadě, při které bude možno zaplatit v hotovosti členské příspěvky na rok 2020 (příp. předcházející). Jejich výše se nemění – ročně se jedná o 400,- Kč pro výdělečně činného člena, 200,- Kč pro ostatní.

   

  V Nepomuku, dne 15.1.2020

  Za výbor MSJN

  místopředseda Ing. Pavel Jiran, v.r.

   

                                             

Komentáře jsou vypnuty.

 • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého