• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

Pozvánka na valnou hromadu MSJN za rok 2018

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU MATICE SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO ZA ROK 2018

 

Tato Valná hromada se bude konat v neděli, dne 24. března 2019, v přízemí nepomuckého Arciděkanství na Přesanickém náměstí č.1 od 17:00 hodin. Účast všech členů je nanejvýš žádoucí, neboť zde budou přijímáni noví členové.  

 

Výbor Matice připravil následující program :

 

 1. Zahájení protektorem a předsedou MSJN, určení zapisovatele
 2. Přijetí nových členů MSJN
 3. Návrh tří členů návrhové komise předsedou MSJN a jejich schválení VH
 4. Zpráva o činnosti výboru MSJN od poslední VH
 5. Zpráva o hospodaření s majetkem a představení roční účetní uzávěrky za rok 2018
 6. Zpráva o rozpracovaných akcích
 7. Návrhy činnosti MSJN pro rok 2019
 8. Navržení usnesení z Valné hromady návrhovou komisí, jeho případné doplnění a schválení     přítomnými členy MSJN
 9. Diskuse
 10. Závěr

 

Věříme v co největší účast členů Matice svatého Jana Nepomuckého na této Valné hromadě, při které bude možno zaplatit v hotovosti členské příspěvky za rok 2019 (příp. předcházející). Jejich výše se nemění – ročně se jedná o 400,- Kč pro výdělečně činného člena, 200,- Kč pro ostatní.

 

V Nepomuku, dne 21. února 2019

Za výbor MSJN

předseda Ing. Petr Jenčík

Komentáře jsou vypnuty.

 • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého