• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

Nový lustr do kostela sv. Jana Nepomuckého

Arciděkanství Nepomuk prosí všechny ctitele sv. Jana Nepomuckého o příspěvek na nový lustr do kostela sv. Jana Nepomuckého. Lustr by měl stát kolem 120 000 Kč. Příspěvek můžete zaslat na účet Římskokatolické farnosti Nepomuk č. 725 087 369/0800. Vizualizace lustru je níže. Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost. Žehná P. Jiří Špiřík. 

 

 

 

 

 

 

Komentáře jsou vypnuty.

  • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého