• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

Navalis 2019

Zástupci Matice svatého Jana Nepomuckého se 15. května, tradičně v předvečer svátku našeho nejslavnějšího rodáka, aktivně zapojili do pražských svatojánských oslav Navalis v Praze. Letošní účast měla opět svůj pozitivní náboj. Jako při loňských Navalis byla naše skupina rozšířena o několik zástupců našeho partnerského města São João Nepomuceno, tak i letos se k naší skupině připojil jeho další zástupce, kterým byl sám Luis Pontes coby hlavní zprostředkovatel našeho česko-brazilského partnerství.

Text i foto Pavel Jiran, člen Matice SJN

 

Komentáře jsou vypnuty.

  • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého